Utredningen om den grundläggande konstundervisningen läsåret 2019–2020 har slutförts – se ett urval av uppgifterna från rapporten.
Grundläggande konstundervisning

Utbildningsstyrelsen har kartlagt läget inom grundläggande konstundervisning läsåret 2019–2020. För utredningen samlades uppgifter om läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och om den aktuella situationen på nationell nivå. Utvecklingen har därtill jämförts med de tidigare utredningarnas resultat.

Publikationen Grundläggande konstundervisning 2020 behandlar undervisning som ordnas enligt lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning. Enligt grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning 2017 kan undervisningen ordnas med en allmän och en fördjupad lärokurs inom nio konstområden vilka är arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst.

Utredningen har upprättats av PK, Musikpedagog (YH) Tiia Luoma på uppdrag av Utbildningsstyrelsen.