Oppilaalla on oikeus saada tarpeensa mukaista oppilaanohjausta. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta annetaan perusopetuksen oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä perusopetuksen päättävän oppilaan tulee hakeutua toisen asteen opintoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön (2018, 17) julkaisun mukaan jokaisessa ikäluokassa on jäänyt noin 15 % nuorista ilman toisen asteen tutkintoa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi säädettiin oppivelvollisuuslaki ja päivitettiin koululainsäädäntöä.