Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu sinulle, jos olet saanut Opetushallitukselta ehdollisen päätöksen tutkintosi rinnastamisesta oikeustieteen maisterin tutkintoon. Ehdollisessa rinnastamispäätöksessä on määritelty täydentävät opinnot, jotka sinun pitää suorittaa.
Kuvituskuvassa muki ja muistiinpanot