Toiminta-alueittaista opetusta järjestetään oppilaalle, jos oppilas ei kykene opiskelemaan oppiaineiden yksilöllistettyjäkään oppimääriä. Tämä tukimateriaali auttaa opettajia pedagogisen selvityksen laadinnassa ja koulutuksen järjestäjiä toiminta-alueittain järjestettävää opetusta koskevissa päätöksissä. Materiaali opastaa erityisesti tilanteissa, joissa oppilas siirtyy toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen.