Very Important Person (VIP) viittaa oppilaisiin, joiden tuen tarve on erityisen suuri. Tuen tarpeeseen vastaaminen on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua. Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot tukevat moniammatillista työtä tuen tarjoamiseksi.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria arvioidaan olevan Suomessa noin 10 000. Heillä voi olla esimerkiksi vakavaa psyykkistä oireilua, autismikirjon häiriöitä, kehitysvamma-diagnoosi tai vaikea- ja monivammaisuutta.  

Vaativan erityisen tuen kehittämiseksi käynnistettiin keväällä 2018 moniammatillisten VIP-verkostojen luominen. Opetus- ja kulttuuriministeriön johtama kansallinen kehittämistyö jatkuu näillä näkymin vuoden 2020 loppuun. VIP-verkostotoiminta on tarkoitus vakiinnuttaa pysyväksi toimintatavaksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti monialaisen ohjausryhmän ohjaamaan, seuraamaan ja arvioimaan toiminnan etenemistä. Ministeriö myös vastaa kehittämistoiminnan toteuttamisesta yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.  

Alueellinen VIP-työskentely tapahtuu viidellä alueella kehittämisverkostoissa. Kunkin alueen työskentelyä suunnittelee, edistää ja koordinoi 14-15 henkinen moniammatillisista asiantuntijoista koottu ydinryhmä. VIP-verkostossa toimivissa kansallisissa teemaryhmissä paneudutaan kutsutun asiantuntijaryhmän johdolla muutamaan erityisen ajankohtaiseen kysymykseen. Tarkoitus on pilotoida erilaisia interventiomalleja, kehittää tuen rakenteita ja lisätä osaamista. Ensimmäisenä syksyllä 2018 käynnistyi koulua käymättömyyteen keskittyvä teemaryhmä vuoden 2019 aikana käynnistyvät toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen sekä kotinsa ulkopuolelle sijoitettujen lasten tukemiseen keskittyvät teemaryhmät.