Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelevat, että kouluissa ja oppilaitoksissa ei ainakaan kouluaikana myydä säännöllisesti makeisia, virvoitusjuomia tai sokeroituja mehuja

Välipala-automaattien tai kioskien tulee tarjota koululaisten terveyden ja kasvun kannalta suositeltavia tuotteita. Lisäksi kouluissa ja oppilaitoksissa tulee olla maksuton, hygieeninen ja helppo mahdollisuus juoda puhdasta, raikasta vettä myös muuna kuin aterioiden tarjoiluajankohtina.

Virastot korostavat, että makeis- ja virvoitusjuoma-automaatit eivät tue koulun terveys- ja ravitsemuskasvatusta eivätkä lisää kouluruokailun arvostusta. Viime vuosikymmeninä lasten ja nuorten ylipaino on lisääntynyt jatkuvan napostelun myötä. Kuntien, koulujen ja oppilaitosten tuleekin kiinnittää huomiota siihen, että automaateissa tai kioskeissa tarjottavat tuotteet olisivat terveellisiä.

Vanhempien tulee voida osallistua koulujen ja oppilaitosten kasvatustyön suunnitteluun. Siksi välipala-automaattien tai kioskien hankinnassa ja sijoittelussa tulisi kuulla heitä. Vanhemmilla on myös oikeus päättää, minkälaista markkinointia heidän alaikäisiin lapsiinsa saa kohdistaa. Jos automaatin kyljessä on virvoitusjuoma- tai makeismainos, kyse on markkinoinnista.

Makeisten ja virvoitusjuomien myyntiä kouluissa perustellaan usein sillä, että oppilaskunnat keräävät siten varoja toimintaansa. THL ja Opetushallitus korostavat, että oppilaiden osallisuutta ja yrittäjyyttä tulee tukea. Kioskitoiminnan ylläpitäminen on suositeltavaa, mutta huomiota on kiinnitettävä tuotetarjontaan. Myytävien tuotteiden tulisi olla terveellisiä ja ravitsemussuositusten mukaisia.

Lisätietoja

opetusneuvos Marjaana Manninen, Opetushallitus, puh. 029 533 1142, marjaana.manninen [at] oph.fi