Hyppää pääsisältöön

Kouluruokailu


Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun ruokailun aikana. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys.

Kouluruokailu Suomessa

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoa kouluruokailusta

Sivulta löydät huoltajille suunnattua tietoa kouluruokailusta, ruoka- ja ravitsemuskasvatuksesta sekä kouluikäisen ravitsemuksesta. Tavoitteena on tukea kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja edistää kouluikäisten hyvinvointia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kouluruokailu kuuluu kaikille

Jokainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen perusasteen opiskelija on Suomessa oikeutettu maksuttomaan kouluateriaan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kouluruokailun historiaa

Vuonna 1943 – ensimmäisenä maana maailmassa – Suomessa säädettiin lailla kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta. Maksutonta kouluruokaa on tarjottu Suomessa jo yli 70 vuotta!

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Kouluruokailua toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti

Täältä löydät tietoa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen kouluruokailun järjestämisen, ohjauksen ja tavoitteellisen kasvatuksen tueksi.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kouluruokailun merkityksestä

Kouluissa tarjottu monipuolinen ja täysipainonen ateria auttaa oppilaita jaksamaan sekä parantaa opiskelukykyä. Tutustu kouluruokailun ravitsemukselliseen, sosiaaliseen ja ohjaukselliseen merkitykseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ruoka- ja ravitsemuskasvatus oppimisjatkumona

Ruoka- ja ravitsemuskasvatus rooli muuttuu ja muotoutuu opintojen eri vaiheissa. Kouluruokailu on osa elinikäistä oppimista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Välipalat koulussa

Opetushallitus ja THL suosittelevat, että kouluissa ja oppilaitoksissa ei ainakaan kouluaikana myydä säännöllisesti makeisia, virvoitusjuomia tai sokeroituja mehuja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kestävä kehitys ja ilmastovastuu kouluruokailussa

Kouluruokailun vaikutus ilmastovastuun kantamisessa on merkittävä. Kouluruokailu tarjoaa myös loistavan mahdollisuuden opettaa kestäviä ja eettisiä ruokailutottumuksia.

Oppaita ja materiaaleja kouluruokailuun muualla verkossa

Syö hyvää -hanke

syohyvaa.fi

Syö hyvää -sivusto tarjoaa aihioita ja apukeinoja hyvän syömisen opettamiselle. Syö hyvää on ravitsemuksen ja ruokaviestinnän hanke, joka pohjautuu tammikuussa 2014 julkaistuihin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

Inspiraatiota ja ideoita ruokakasvatukseen ja kouluruokailuun

www.ruokatieto.fi

Kouluruokailu ja ruokakasvatus -sivusto tarjoaa ideoita, työkaluja ja innostusta oman koulun ruokakasvatukseen ja kouluruokailun kehittämiseen. Ruokakasvatusta lähestytään sivustolla ilon ja riemun voimin: Ruoka on ihana asia!

Kouluruoka-agentti materiaalipankki

www.ruokatieto.fi

Kouluruoka-agenttien tehtävä on kehittää oman koulun kouluruokailua. Kouluruoka-agentit muodostavat agenttitiimin, johon kuuluu oppilaiden, opettajien ja ruokapalveluhenkilöstön edustajia. Julkaisija: Ruokatieto yhdistys ry.

Kouluruoka rokkaa! -hanke

muotoillutratkaisut.files.wordpress.com

Kouluruoka rokkaa! -hanke on erinomainen malli eri oppilaita osallistavasta, oppiaineita integroivasta ja toimintakulttuuria eheyttävästä kouluruokailuhankkeesta Vantaalla. Tässä hankkeessa keskeistä on ollut käyttää muotoilun keinoja oppimisympäristön toimivuutta kehitettäessä.

Terveellinen ateria

www03.edu.fi

Ohjelman avulla kootaan ravitsemussuositusten mukainen lounas. Lautasmallia voi soveltaa erilaisten ruokailijoiden tarpeisiin. Ohjelman avulla on helppo havainnollistaa, miten valitut ruokalajit ja niiden annoskoko vaikuttavat aterian kokonaisenergiamäärään.

Järkipalaa

www.jarkipalaa.fi

Järkipalaa-sivusto tarjoaa tietopaketin lasten ja nuorten ravitsemuksesta: tietoa ja kokemuksia, tutkimustuloksia ja toimintatapoja mm. kouluaikaisen ruokailun kehittämiseen sekä innostavia, uudenlaisia ravitsemuskasvatusmateriaaleja opetustyöhön.

Kouluruokailuesite 2014 (School meals in Finland 2014)

www.oph.fi

Kouluruokailuesite on englanninkielinen julkaisu, joka sisältää tärkeää tietoa kouluruokailusta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta kouluruoka on tärkeä osa arkipäivää.

TEAviisari

teaviisari.fi

TEAviisari näyttää kunnan terveydenedistämistyön suunnan. Sivulla voit tutustua uusimpiin kunta- ja koulukohtaisiin tuloksiin.