Hyppää pääsisältöön

Kouluruokailu


Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun ruokailun aikana. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys.

Kouluruokailu Suomessa

Tietoa kouluruokailusta

Tietoa kouluruokailusta

Sivulta löydät huoltajille suunnattua tietoa kouluruokailusta, ruoka- ja ravitsemuskasvatuksesta sekä kouluikäisen ravitsemuksesta. Tavoitteena on tukea kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja edistää kouluikäisten hyvinvointia.

Kouluruokailu kuuluu kaikille

Kouluruokailu kuuluu kaikille

Jokainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen perusasteen opiskelija on Suomessa oikeutettu maksuttomaan kouluateriaan.

Kouluruokailun historiaa

Kouluruokailun historiaa

Vuonna 1943 – ensimmäisenä maana maailmassa – Suomessa säädettiin lailla kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta. Maksutonta kouluruokaa on tarjottu Suomessa jo yli 70 vuotta!

Opetuksen ja oppimisen tueksi

Kouluruokailua toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti

Kouluruokailua toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti

Täältä löydät tietoa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen kouluruokailun järjestämisen, ohjauksen ja tavoitteellisen kasvatuksen tueksi.

Kouluruokailun merkityksestä

Kouluruokailun merkityksestä

Kouluissa tarjottu monipuolinen ja täysipainonen ateria auttaa oppilaita jaksamaan sekä parantaa opiskelukykyä. Tutustu kouluruokailun ravitsemukselliseen, sosiaaliseen ja ohjaukselliseen merkitykseen.

Ruoka- ja ravitsemuskasvatus oppimisjatkumona

Ruoka- ja ravitsemuskasvatus oppimisjatkumona

Ruoka- ja ravitsemuskasvatus rooli muuttuu ja muotoutuu opintojen eri vaiheissa. Kouluruokailu on osa elinikäistä oppimista.

Välipalat koulussa

Välipalat koulussa

Opetushallitus ja THL suosittelevat, että kouluissa ja oppilaitoksissa ei ainakaan kouluaikana myydä säännöllisesti makeisia, virvoitusjuomia tai sokeroituja mehuja.

Kestävä kehitys ja ilmastovastuu kouluruokailussa

Kestävä kehitys ja ilmastovastuu kouluruokailussa

Kouluruokailun vaikutus ilmastovastuun kantamisessa on merkittävä. Kouluruokailu tarjoaa myös loistavan mahdollisuuden opettaa kestäviä ja eettisiä ruokailutottumuksia.

Oppaita, materiaaleja ja kouluruokailun yhteisöjä muualla verkossa

Oppaita, materiaaleja ja kouluruokailun yhteisöjä muualla verkossa

Linkkejä ja tukimateriaaleja kouluruokailun järjestämisen tarpeisiin.