Terhi Peltoarvon, Silpa Maria Pöntisen ja Sari Tapojärven artikkelissa pohditaan yhteistyön merkitystä ja toteuttamismahdollisuuksia sekä kuvataan muutamia esimerkkejä, jotka keskittyvät yhteistyöhön eri aineiden kanssa.

Kuvituskuva, ryhmässä työskentelyä

Miksi yhteistyötä?

”Mitä tänään koulussa opit poika pellavapäinen” lauloi Pelle Miljoona 1980-luvulla. Mitä me opettajina teemme, jotta oppilas saisi evääkseen eheän ja kokonaisvaltaisen käsityksen yleissivistykseen kuuluvista asioista ja ilmiöistä? Miten oppilas voisi kokea oivaltaneensa asioita monesta eri näkökulmasta? Jokainen oppiaine on vain osa oppilaan oppimiskokemuksista, ja integroimalla eri oppiaineita saadaan kunkin oppiaineen tavoitteet ja sisällöt parhaiten loksahtamaan kohdalleen opetus- ja oppimiskokonaisuudessa.

Yhteistyö pitää vireänä ja tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia myös meille opettajille, sillä sujuva integrointi edellyttää opettajalta kiinnostusta ja tietoa muista oppiaineista. On otettava selvää, keskusteltava ja pyrittävä yhteistyöhön. On myös jaettava omia tietojaan ja kokemuksiaan sekä luotettava opettajakollegoihin.