LAIPS-hanke edistää valotaiteen asemaa ja vahvistaa kokemustenvaihtoa sekä digitaalisten työkalujen kehittämistä alalla. Valotaide julkisissa tiloissa nähdään osana kaupungin kulttuurimaisemaa ja kulttuuriperintöä.
Valotaideteos, jossa on torsoja.

Julkisten tilojen valotaiteen profiilin nostatusta osana kulttuurimaisemaa

Valotaide on osa kaupunkien kulttuurimaisemaa ja kulttuuriperintöä. Teknologinen ja materiaalikehitys on tuonut valotaiteen entistä paremmin taiteilijoiden ja kaupunkien ulottuville. Kaupungit ympäri Eurooppaa ja maailmaa hyödyntävät valotaidetta sen perinteisissä ja luovemmissa muodoissa julkisten tilojen sekä kaupunkilaisten elämänlaadun kehittämisessä.

LAIPS-hanke vastaa tarpeeseen ja vahvistaa alan toimijoiden, kuten taiteilijoiden, suunnittelijoiden, insinöörien ja kaupunkisuunnittelijoiden, osaamista työpajatoiminnalla, joka sisältää vierailuja ja parhaiden käytäntöjen jakamista. Hanke hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia valotaiteen profiilin nostamisessa toteuttamalla ”Light & Art (M)app” -mobiilisovelluksen, joka esittelee julkisen tilan valotaidetta. Päätöskonferenssissa julkistetaan hankkeessa kehitetyt työkalut suuremmalle yleisölle. Jatkuvuutta haetaan osallistamalla laajempaa kaupunkien ja ammattilaisorganisaatioiden verkostoa ympäri maailman.

Hankkeen tavoitteet:

  • vahvistaa toimijoiden osaamista valotaiteen alalla sekä kehittää alaa hyödyntämällä kokemusvaihtoa ja parhaita toimintatapoja
  • edistää digitaalisten työkalujen kehittämistä alan käyttöön
  • työskennellä alan kestävyyden, pitkän aikavälin vaikutusten ja tietoisuuden levittämisen eteen.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)
Hankeaika: 1.12.2020 - 31.12.2023
EU-tuki: 199 999 euroa 
Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke
Hanketta koordinoi LUCI (Lighting Urban Community International) Ranskasta.
Hankepartnereina ovat Lyonin kaupunki Ranskasta, Torinon kaupunki Italiasta ja Oulun kaupunki Suomesta.
EU:n lippu, Luova Eurooppa