NXT Making Living of the Arts -hanke (alun perin NE©XT Accelerator) tukee nuorten taiteilijoiden urakehitystä ja -mahdollisuuksia muuttuvassa työmaailmassa. Hanke tarjoaa uravalmennusta ja mahdollisuuksia esitellä omaa työtään. Samalla hankkeessa kartoitetaan luovien keskusten ja hautomojen roolia koulutuksen tarjoajina sekä taidealojen korkeakouluopetusta tarjoavien oppilaitosten suhdetta näihin.
Necxt Accelerator -hanke. Kuvituskuva, kuvassa tanssija.

Korkeakoulut laativat yhteistyössä askelmerkkejä taidealoilta valmistuville kansainvälisten urien alkuun

Kansainvälinen uravalmennus, innovatiiviset hautomot, kulttuurialan yrittäjyys, uudet liiketoimintamallit, pääsy rahoituksen ja joukkorahoituksen piiriin sekä uudet tavat nähdä luovuus ja yleisöt ovat teemoja, joiden ympärille NXT Making Living of the Arts -hanke ja sen koulutussisällöt rakentuvat.

Hankkeessa luodaan digitaalinen NXT CREATVES -alusta, joka esittelee nuorten taiteilijoiden töitä mm. kuraattoreille, yritysmaailman edustajille ja muille kulttuurikentän toimijoille. Lisäksi kolme poikkitaiteellista NEU NOW -festivaalia tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua ja esitellä omaa työtään kansainväliselle yleisölle.

Hankkeen koordinaattori ja partnerit edustavat yli 1000 instituutiota ja miljoonaa nousevaa taiteilijaa. Avaintoiminnot tapahtuvat Amsterdamissa, Brysselissä, Firenzessä ja Baselissa.

Hankkeen tavoitteet ovat:  

  • tukea nousevien taiteilijoiden urapolkuja ja kansainvälistä liikkuvuutta
  • tukea luovien alojen keskusten ja hautomojen kehittymistä, verkostoitumista sekä kansainvälistä vaihtoa ja yhteistyötä.
  • tarjota kansainvälisiä liikkuvuus-, uravalmennus- ja oppimismahdollisuuksia taidealoilta valmistuville, taideopetuksen parissa toimiville sekä kulttuurihautomojen johtajille
  • nostaa esiin eri taiteenalat, genret, mediat ja yleisöt läpileikkaavaa taiteellisen tuotannon terävintä kärkeä
  • yhdistää nuoret taiteilijat ja kulttuuriorganisaatiot, eri sektorit ja yritykset
  • tuoda esiin kansallisen ja kansainvälisen taide- ja luovien alojen sektorin potentiaalia sosiaalisten innovaatioiden kehityspaikkana ja talouskasvun moottorina.

Perustiedot

Perustiedot:

Hankeaika: 01.05.2015 – 30.04.2018

EU-tuki: 1 025 799 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://www.nxt-creatives.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Europan League of Institutes of the Arts ELIA Alankomaista.

Hankkeen partnereita ovat InWest eG Saksasta, Art Academy of Latvia, University of Arts in Belgrade Serbiasta, University of Winchester Iso-Britanniasta, Stockholms konstnärliga högskola Ruotsista, Royal Conservatoire of Scotland Iso-Britanniasta, École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne - EESAB Ranskasta, Universiteti i Arteve Albaniasta, FOAM Fotografiemuseum Amsterdam Alankomaista, Westergas Alankomaista, Palazzo Spinelli Instituto per l’Arte il Restauro Italiasta, Cité du Design Ranskasta, The Royal College of Art Iso-Britanniasta, CILECT - the International Association of Film and Television Schools Ranskasta, Association Européenne des
Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen AEC Belgiasta, Rundfunk Berlin-Brandenburg Saksasta, Aalto Korkeakoulusäätiö SR (Cumulus-verkosto) ja Taideyliopisto Suomesta.