Erasmus-ohjelmaan osallistuvat maat ovat EU-maita ja ohjelmaan assosioituneita kolmansia maita. Näistä tässä oppaassa käytetään nimitystä ohjelmamaat. Muut maat ovat ohjelmaan assosioitumattomia kolmansia maita, joista käytetään nimitystä kumppanimaat.