Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvillä Jean Monnet -toimilla tuetaan Euroopan unionia koskevaa opetusta, oppimista, tutkimusta ja keskustelua eri koulutussektoreilla. Tarjolla on mahdollisuuksia yleissivistävästä ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen.
Nuori henkilö pitää Euroopan unionin lippua.