Korkeakoulutuksen Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) on Euroopan komission myöntämä korkeakoulujen akkreditointi Erasmus+ - ohjelmaan. Erasmus-peruskirja on korkeakoulujen Erasmus+ -ohjelmaan osallistumisen edellytys.
ECHE

Voidakseen osallistua Erasmus+ -ohjelmaan uudelle ohjelmakaudelle (2021–2027) korkeakoulun on haettava Erasmus-peruskirjaa (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), jonka myöntää Euroopan komissio. ECHE on korkeakoulujen akkreditointi Erasmus+ -ohjelmaan ja se antaa oikeuden:

  • Hakea kansalliselta toimistolta Erasmus+ -rahoitusta korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomaanjaksoille eurooppalaiseen ja globaaliin liikkuvuuteen sekä kumppanuushankkeisiin.
  • Hakea EU-komissiolta rahoitusta Erasmus+ -ohjelman korkeakoulutuksen innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävään yhteistyöhön, kuten innovaatiokumppanuuksiin ja huippuosaamiseen tähtääviin kumppanuuksiin.

Peruskirjan myötä korkeakoulu sitoutuu Erasmus+ -ohjelman perusperiaatteisiin ja ehtoihin sekä edistämään Erasmus+ -ohjelman painopisteitä. ECHE myönnetään koko ohjelmakauden ajaksi (2021-2027), mutta se voidaan perua, mikäli korkeakoulu ei noudata peruskirjan keskeisiä periaatteita. Peruskirjan osa on Erasmus Policy Statement (EPS), joka on korkeakoulun Erasmus+ -toimintojen strateginen suunnitelma.

Kansalliset toimistot ja Euroopan komissio seuraavat Erasmus-peruskirjan noudattamista. Seurannan tavoitteena on etenkin liikkuvuuden laadun varmistaminen. Myös Opetushallituksen ja korkeakoulun välinen Erasmus+ -liikkuvuustukisopimus edellyttää ECHE:n periaatteiden noudattamista.