ECHE

Voidakseen osallistua Erasmus+ -ohjelmaan uudelle ohjelmakaudelle (2021–2027) korkeakoulun on haettava Erasmus-peruskirjaa (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), jonka myöntää Euroopan komissio. ECHE on korkeakoulujen akkreditointi Erasmus+ - ohjelmaan ja se antaa oikeuden:

  • Hakea kansalliselta toimistolta Erasmus+ -rahoitusta korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomaanjaksoille eurooppalaiseen ja globaaliin liikkuvuuteen (nykyiset KA103 ja KA107) sekä esim. nykyisen ohjelmakauden strategisiin kumppanuushankkeisiin (KA2).
  • Hakea EU-komissiolta rahoitusta Erasmus+ -ohjelman korkeakoulutuksen yhteistyöhankkeisiin, kuten nykyisen ohjelmakauden Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin ja Kapasiteetinvahvistamishankkeisiin.

Peruskirjan myötä korkeakoulu sitoutuu Erasmus+ -ohjelman perusperiaatteisiin ja ehtoihin. ECHE myönnetään koko ohjelmakauden ajaksi (2021-2027), mutta se voidaan perua, mikäli korkeakoulu ei noudata peruskirjan keskeisiä periaatteita. Peruskirjan osa on Erasmus Policy Statement (EPS) , joka on korkeakoulun Erasmus+ -toimintojen strateginen suunnitelma.

Kansalliset toimistot ja Euroopan komissio seuraavat Erasmus-peruskirjan noudattamista. Seurannan tavoitteena on etenkin liikkuvuuden laadun varmistaminen. Myös Opetushallituksen ja korkeakoulun välinen Erasmus+ -liikkuvuustukisopimus edellyttää ECHE:n periaatteiden noudattamista.