Uutinen

Kaikille suomalaisille korkeakouluille Erasmus-peruskirja uudelle ohjelmakaudelle 2021-2027

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Akkreditointi
ECHE

Euroopan komissio on myöntänyt kaikille suomalaisille korkeakouluille Erasmus-peruskirjan (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), joka on korkeakoulujen akkreditointi Erasmus+ -ohjelmaan. Uuden ohjelmakauden Erasmus-peruskirjaa haki 5076 eurooppalaista korkeakoulua ja se myönnettiin 4834 korkeakoululle. Erasmus-peruskirja myönnetään koko ohjelmakauden ajaksi (2021-2027). Korkeakoulut tarvitsevat peruskirjan voidakseen hakea Erasmus+ -rahoitusta korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuteen ja erilaisiin hanketoimintoihin.

Erasmus-peruskirjan myötä korkeakoulu sitoutuu Erasmus+ -ohjelman perusperiaatteiden toteuttamiseen. Nyt myönnettävä peruskirja pohjautuu päättyvän ohjelmakauden peruskirjan periaatteisiin, joiden kautta pyritään varmistamaan kansainvälisen toiminnan hyvä toteutus ja varmistamaan ohjelmaan osallistuville opiskelijoille laadukkaat ulkomaanjaksot. Lisäksi peruskirjassa korostuvat uuden ohjelmakauden painotukset inkluusio, ympäristöystävällisyys ja digitalisaatio. Uuden ohjelman keskeisten painotusten osalta korkeakoulut sitoutuvat mm.:

  • Noudattamaan syrjimättömyyden, avoimuuden ja osallistavuuden periaatteita ja varmistamaan, että kaikilla on taustastaan riippumatta yhtäläiset ja tasapuoliset mahdollisuudet osallistua ohjelmaan.
  • Edistämään ympäristöystävällisiä käytäntöjä ohjelman toimintojen toteutuksessa.
  • Toteuttamaan liikkuvuuden digitaalista hallinnointia eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen mukaisesti.