SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) -resurssikeskukset ovat EU:n nuoriso-ohjelmien toteutusta ja eurooppalaista nuorisotyötä tukevia keskuksia. Ne tarjoavat sekä nuoriso-ohjelmien toimeenpanosta vastaaville kansallisille toimistoille että nuorisoalan toimijoille koulutusta, tietoa, materiaaleja ja menetelmiä sekä yhteistyömahdollisuuksia.

Kuvituskuva, aikuisopiskelijat tekevät ryhmätyötä

SALTO-resurssikeskuksilla on keskeinen rooli eurooppalaisen nuorisotyön kehittämisessä ja rajat ylittävän nuorisoalan yhteistyön mahdollistamisessa. Yksityiskohtaista tietoa SALTO-resurssikeskusten toiminnasta ja palveluista löydät keskusten yhteiseltä verkkosivustolta.