Kaikessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa huomioidaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan välttämättömyys. Millainen pedagogiikka tukee kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja sen vaikutuksia varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa? Entä lasten suhtautumista ja voimaantumista kestävään tulevaisuuteen?

Kestävää kehitystä tukeva pedagogiikka

Kirjoittajat: lasten luontotoiminnan asiantuntija Mari Parikka-Nihti, Suomen Latu & ympäristökasvatuksen yliopistolehtori Markus Hilander, Helsingin yliopisto