Vikten av en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar livsstil ska beaktas i all verksamhet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Hurdan pedagogik stödjer verksamhet som är förenlig med hållbar utveckling och dess effekter inom småbarnsfostran och förskoleundervisningen? Eller barnen förhållningssätt gentemot och egenmakt inför en hållbar framtid?
Kestävää kehitystä tukeva pedagogiikka

Skribenter: expert på naturverksamhet för barn Mari Parikka-Nihti, Finlands Latu & universitetslektor i miljöfostran Markus Hilander, Helsingfors universitet