Tässä työpajassa käytetään luovuutta, mielikuvitusta, harjoitellaan kädentaitoja ja kartutetaan tietoa kielistä! Osio sisältää johdantotekstin, sarjakuvanteko-ohjeet sekä valokuvia hankkeessa valmistuneista kielten supersankareista. Työpajan johdannoksi sopii Herätä keskustelua! -osion toisen kohdan keskustelu tai kolmannen kohdan kielipiiri.
Kielisupersankarisarjakuvaa kootaan pienemmistä paperileikkeistä isolle kartongille

Osallistujat saavat keksiä supersankarin. Ainoa raja mielikuvitukselle on, että hahmolla pitää olla jokin kieleen liittyvä erityistaito. Hahmot piirretään ja ne laitetaan keskustelemaan keskenään mahdollisimman monilla kielillä. 

Eläinhahmoiset kielisupersankarit juttelevat osaamistaan kielistä

Supersankarit sarjakuviksi

Supersankarit tervehtivät toisiaan eri kielillä

Jokainen saa piirtää oman kielten supersankarinsa valkoiselle paperille ja värittää sen. Tähän voidaan käyttää vaikkapa puuvärejä tai vahaliituja. Sarjakuvamaisen vaikutelman saa vahvistamalla ääriviivat esim. mustalla tussilla. Paperi voi olla kooltaan esim. A4. Supersankarit leikataan irti paperista. 

Seuraava vaihe tehdään pareittain tai 3 hengen ryhmissä. Pareittain tai ryhmissä oppilaat esittelevät supersankarinsa toisilleen: Mikä sankarin nimi on? Mikä sen kieliin liittyvä erityistaito on? Mitä kieliä se puhuu? Mitä muuta se tekee mielellään? Pareittain tai ryhmissä mietitään, mitä tapahtuisi, jos nämä sankarit kohtaisivat ja tämä kohtaaminen ikuistetaan ryhmän yhteiseen kuvaan. 

Kuva voi olla joko yksi isompi kuva, jossa väritetyt ja irti leikatut supersankarit liimataan vaikkapa värilliselle isommalle paperille (esim. A3), ja heille piirretään tai maalataan tausta ja puhekuplia. Kannusta osallistujia käyttämään kaikkia osaamiaan kieliä ja etsimään tietoa sellaisista, joita he eivät osaa, esimerkiksi kavereilta, vanhemmilta tai verkosta! Myös puhekuplat voi leikata erillisestä valkoisesta paperista. 

Eläinhahmoisten kielisupersankareiden sarjakuva keskeneräisenä

Pari tai ryhmä voi myös piirtää esimerkiksi 3 ruudun sarjakuvan, jossa sankarit seikkailevat. Tällöin ensimmäisessä ruudussa voi käyttää irti leikattuja hahmoja ja muihin ruutuihin heidät voi piirtää. Monen ruudun toteutukseen on hyvä varata enemmän aikaa. Sarjakuvasta saa siistin näköisen, kun ruudut piirtää viivottimella niin, että niiden välille ja paperin reunoihin jää muutama milli tyhjää. Ruudut voi kehystää mustalla tussilla. Sarjakuva kannattaa hahmotella lyijykynällä, vahvistaa ääriviivat mustalla tussilla ja värittää esimerkiksi puuväreillä tai vahaliiduilla.,

Oppilaiden piirtämät supersankarihahmot juttelevat eri kielillä

Lopuksi kaikki supersankareiden kohtaamiset esitellään luokalle.

Kerro vielä työpajan osallistujille, että oikeastaan he kaikkine taitoineen ovat supersankareita!

Piirretyt kielten supersankarit esittäytyvät eri kielillä