Tällä sivulla on esimerkkejä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvistä käytänteistä. Käytänteitä on esillä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, toiselta asteelta ja siviilipalveluskeskukselta. Ne sisältävät tietoa toteuttajasta sekä napakan kuvauksen kunkin käytänteen erityisesti vahvuudesta. Kokonaisuuden tarkoituksena on vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä.
Lapsia koulupihalla

Käytännekuvaukset ovat lopputulos hankkeesta, jonka päätoteuttajana oli Nuorisotutkimusseura ry. Osatoteuttajina ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja osaamiskeskustoimija Koordinaatti, joka toimii osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Hankkeen tilaajina olivat oikeusministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön. Hanke tuki Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmän työskentelyä. Hankkeen tavoitteet nousivat muun muassa

Opettaja! Voit nyt selata käytänteitä opettamasi koulutusasteen mukaan. Kuvaukset, jotka koskettavat kaikkia lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta toiselle asteelle, löydät sivun lopusta.

Lue lisää

 Nuorisotutkimusseura ry

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmä