Alkusammutusharjoitus Tuusulassa
Alkusammutusharjoitus Tuusulassa

NouHätä!-kampanja on yläluokkien valtakunnallinen pelastustaitokampanja. Kampanja lisää nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita sekä antaa taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. NouHätä!-kampanja tavoittaa vuosittain yli 45 000 nuorta ympäri Suomen.

Turvallisuusopetusta varten on sähköinen oppimateriaali, jonka opettaja saa käyttöönsä oppimateriaalipankista. Koulu voi toteuttaa opetuksen itse tai pyytää apua pelastuslaitokselta.

NouHätä!-kampanjassa oppii

 • huomaamaan tapaturma- ja palovaaroja
 • sen, miten tapaturmia voi estää sattumasta
 • yleisimmät tulipalojen syttymissyyt ja sen, miten voi parantaa kodin paloturvallisuutta
 • tulella leikittelyn vaarat ja sytyttäjälle koituvat vastuut
 • jokaisen auttamisvelvollisuuden hätätilanteissa
 • ensitoimet tulipalon, liikenneonnettomuuden, tapaturman, sairauskohtauksen tai muun onnettomuuden sattuessa
 • hätäilmoituksen numeroon 112
 • jokamiehen hätäensiaputaidot
 • tulipalon alun sammuttaminen
 • yleisen vaaramerkin ja varautumisen poikkeustilanteisiin.

Kampanjan ja kilpailun aikataulu 2024

Ilmoittautuminen syys–helmikuussa

 • Ilmoittautuminen on auki 11.9.2023−2.2.2024.
 • Opetusmateriaalit ovat käytössä ympäri vuoden.

Kun koulu osallistuu pelkästään NouHätä!-kampanjaan

 • Opiskella voi omassa tahdissa.
 • Opiskelun tukena toimivat NouHätä!-kampanjan monipuoliset materiaalit niin opettajille kuin oppilaille.
 • Opettaja voi sopia pelastuslaitoksen kanssa opetuksesta.
 • Opiskelussa voi hyödyntää BFireSafe@School-hankkeen materiaaleja, jotka laajentavat NouHädän oppisisältöjä.

Kun koulu osallistuu NouHätä!-kilpailuun

 • Digitaalisen alkukarsinnan osallistumisohjeet lähetetään suoraan kampanjaan ilmoittautuneille kouluille.
 • Aluekilpailun järjestäjä kutsuu alkukarsinnasta aluekilpailuun selvinneet joukkueet kilpailuun.
 • Opettaja voi sopia pelastuslaitoksen kanssa kilpailuihin valmistautumisesta.
 • Opiskelun tulee olla toteutettu karsintavaiheeseen mennessä.

NouHätä!-kilpailuaikataulut 2024

 • Digitaalinen alkukarsinta 12.2.−1.3.2024
 • Aluekilpailu torstaina 4.4.2024
 • Loppukilpailu torstaina 25.4.2024