Ihmisen toiminta on suurin tulevaisuuteen vaikuttavista voimista. Siksi toimintaan vaikuttavat arvot ja asenteet vaativat huomiota. Seuraavalla videolla esitetään jokaisen valinnan taakse kaksi arvopohjaista periaatetta, joiden avulla kestävä tulevaisuus saavutettaisiin. Jos nämä periaatteet ohjaavat valintojamme, millainen koulun arjesta voisi muodostua?

Oppilaitoksen arvot

Tekijä: apulaisprofessori, kestävän hyvinvoinnin asiantuntija Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto