Människans verksamhet är den största kraften som påverkar framtiden. Därför måste vi fästa uppmärksamhet vid de värderingar och attityder som påverkar vår verksamhet. I den följande videon presenteras två värdegrundsbaserade principer som vi kan ha i bakgrunden för varje val som vi gör i syfte att uppnå en hållbar framtid. Om vi låter dessa principer styra våra val, hurdan kan skolans vardag bli?
Oppilaitoksen arvot

Materialet har utarbetats av: biträdande professor, expert på hållbar välfärd Arto O. Salonen, Östra Finlands universitet