Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa osallisuutta ja osallisuuden kokemusta tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta.
Osallisuus varhaiskasvatuksessa

Osio sisältää runsaasti toimintavinkkejä ja pohdintakysymyksiä. Lisäksi osiossa nostetaan esiin tutkimuksista nousseita havaintoja.