Hyppää pääsisältöön

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu


Sivusto toimii oppaana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle.

1.6.2023 alkaen varhaiskasvatusta velvoittaa toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja  yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Tämä opas kannustaa pohtimaan arvoja ja asenteita, jotka vaikuttavat omaan ja työyhteisön toimintaan sekä tunnistamaan ja purkamaan eriarvoistavia käytänteitä, jotka ovat esteenä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä työ on jatkuva prosessi ja kytkeytyy muuhun pedagogiseen suunnitteluun.

Oppaan kirjoittajat

Oppaan ovat kirjoittaneet yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä (Oulun yliopisto), Tasa-arvoinen varhaiskasvatus –hankkeen projektipäällikkö Nea Alasaari (Naisasialiitto Unioni ry), erityisasiantuntija Anne Kolehmainen (Opetushallitus) sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija Sara Sundell (Folkhälsan).
Työryhmä
Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun opasta on valmisteltu laajalla työryhmällä. Oppaan valmistelutyöryhmään on osallistunut Opetushallituksen asiantuntijoiden lisäksi edustajia seuraavilta tahoilta: Folkhälsan, Naisasialiitto Unioni, Oikeusministeriö, Oulun yliopisto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto​. Oppaan sisältöä varten on kuultu asiantuntijoita muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Sosiaali- ja terveysministeriöstä​, Kuntaliitosta, Tasa-arvovaltuutetun toimistosta, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta sekä varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja henkilöstöä ja tutkijoita.
Työryhmän puheenjohtaja
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut opetusneuvos Kati Costiander Opetushallituksesta.
Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@oph.fi TAI
varhaiskasvatus(a)oph.fi TAI
esiopetus(a)oph.fi

Julkaisun viitetiedot


Opas toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opetushallituksen verkkosivut: www.oph.fi Julkaistu: 29.3.2023. Viitattu: päivämäärä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oppilaitoksissa