Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä on osa kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten koulutuksen järjestäjien valtionosuusjärjestelmää. Valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetushallitus vastaa valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruista, tietopalveluista ja asiakkaiden neuvonnasta.

Meiltä saat tietoa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista sekä rahoituksen perusteena olevista suoritteista, kuten oppilas-, opiskelija-, kurssi- ja opetustuntimääristä.