Hankkeessa muovataan eurooppalaisia kaupunkitiloja toteuttamalla osallistavia taide- ja kulttuuriprojekteja kulttuurilaitosten ja alueen asukkaiden kanssa. Hanke koostuu 11 alahankkeesta kahdeksassa Euroopan maassa.
The People's Smart Sculpture -hanke, Luova Eurooppa

Asukkaat luomassa uusia merkityksiä kaupunkien kulttuuriseen tilaan

Hankkeessa toteutetaan osallistavia projekteja kulttuurilaitosten ja kaupunginosan asukkaiden kesken. Yhteistyön tuotokset tuodaan näkyviksi kaikille alueen asukkaille ja ne muokataan käyttöön kulttuurilaitosten toiminnassa.

Suomessa Museo kaupunginosan asukkaiden olohuoneena -alahanke tutkii miten Tekniikan museosta voitaisiin rakentaa dynaaminen ja osallistava kokemus kävijöille. Visiona on, että museo voisi olla osa kaupunginosan yhteisöä ja toimia asukkaiden olohuoneena. Menetelminä käytetään mm. soveltavaa taidetta, sosiaalista mediaa ja mobiiliteknologiaa. Taideperusteiset menetelmät toimivat välineenä ja edistävät yhteisöllisyyttä kaupunginosan asukkaiden keskuudessa.

Hankkeen tavoitteet:

  • kansalaiset eri ikäryhmistä ja taustoista, taiteilijat ja muut kulttuuritoimijat, suunnittelijat, tieteilijät ja digiosaajat työskentelevät yhdessä suunnitellen yhteistä kulttuuriympäristöään
  • osallistamalla monimuotoisesti eri ryhmiä saadaan muutoksia ja kehittymistä kaupunkiympäristöön, joka palvelee kaikkia samanarvoisesti.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.10.2014–30.08.2018

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

EU-tuki: 997 330 euroa

Hankkeen verkkosivut: https://www.facebook.com/ThePeoplesSmartSculpture/

Hanketta koordinoi Bremenin ammattikorkeakoulu Saksasta.

Hankepartnereina ovat Metropolia AMK Suomesta, M2C Institut für angewandte Medienforschung GmbH Saksasta, MBR kolektiv društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Kroatiasta, GAUSS Institute Pohjois-Makedoniasta, Högskolan Kristianstad Ruotsista, Warehouse 9 Tanskasta, Oslo Barnemuseum Norjasta, Gdańska Galeria Miejska Puolasta, Universitetet i Oslo Norjasta ja NU Zavod i Muzej Bitola Pohjois-Makedoniasta.