Pl.ETA -hanke kokoaa yhteen kahdeksan eurooppalaista taidekorkeakoulua. Verkoston avulla halutaan avata uusia eurooppalaisia yhteistyömahdollisuuksia, ja antaa nuorille nouseville teatterintekijöille näkymä eurooppalaisen teatterin eri traditioihin.
PLETA -hanke. Kuvassa Oslossa tehdystä versiosta Tsehovin Häät-näytelmästä

Nuoret teatteriammattilaiset käsittelevät toiseuden teemaa ammentaen eri maiden teatteritraditioista

Nuorten teatterintekijöiden koulutus tapahtuu aina suhteessa maan omaan traditioon ja historiaan, mikä vaikuttaa opintosisältöihin eri maissa. Näin ollen Pl.ETA -hanke jakaantuukin eri maissa toteutettaviin projekteihin.

Münchenissä tuotiin Amsterdamin ITS -festivaaleille teatteriprojekti, jossa jokainen oppilaitos esitti temaattisesti pakolaisuuteen versioidun yhden jakson Homeroksen Odysseiasta. Suomessa järjestettiin Bootcamp Helsinki, jossa vietiin jokaisesta oppilaitoksesta opiskelijoita leirille Suomen Lappiin. Teknologiattomalla ja wifittömällä leirillä löydettiin yhdessä rakkaus luontoon ja saatiin tuntumaa omiin arvoihin. Brysselissä kokoontui intensiivinen Masterclass, jossa tutkittiin poikkitieteellisellä lähestymistavalla erään brysseliläisen naapuruston ongelmia ja mahdollisuuksia. Riiassa ja Varsovassa tutkittiin näyttelemistä nukketeatterin ja nukkeanimaation kautta.

Hankkeen neljässä konferenssissa yhdistävä teema oli toiseuden käsite. Toiseutta käsiteltiin erilaisuuden, monikansallisuuden, inkluusion ja kansainvälisyyden kautta.

Hankkeen tavoitteet:

  • löytää yhteinen tekemisen kulttuuri teatteritoimijoiden välille ja toteuttaa yhteistuotantoja
  • löytää uusia tapoja tarjota nuorille teatteriammattilaisille laajempi näkymä eurooppalaisen teatterin eri traditioihin
  • tuottaa 11 yhteistuotantoa ja 4 konferenssia.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.06.2016 – 01.09.2018

EU-tuki: 200 000 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://pleta.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Zuyd University of Applied Sciences Alankomaista.

Hankkeen partnereita ovat Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Norjasta, Latvijas Kultūras akadēmija Latviasta, Universität Mozarteum Salzburg Itävallasta, Akademia Teatralna Puolasta, Erasmushogeschool Brussel Belgiasta, Theaterakademie August Everding Saksasta ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu Suomesta.