IPIP -hanke kehittää ja edistää osallistavia taidemuotoja ja tilataidetta julkisissa tiloissa. Lisäksi hanke luo uusia mahdollisuuksia kehittää julkisessa tilassa toteutuvien taideprojektien opetusta.
Taiteilija piirtää liidulla ääriviivoja kadulla makaavan mallin ympärille.

IPIP kehittää osallistavia taidemuotoja "katulaboratorioissa" neljässä eurooppalaisessa kaupungissa

Hankkeen partnerit ovat kukin valinneet omasta toimintaympäristöstään yhden kadun, jonka varrella toimivat yritykset, näiden asiakkaat ja henkilökunta, ohikulkijat ja kaupunkilaiset ovat hankkeen keskeinen kohderyhmä taiteilijoiden, taideopiskelijoiden ja kansainvälisen taideyleisön ohella. Valitut kadut ovat Linnankatu (Turku), Thomas Street (Dublin), Dambruggestraat (Antwerp) ja Teslina Street (Zagreb).

IPIP toteuttaa vuosina 2015-2018 kolme työpajajaksoa ja useita katutapahtumia. Ensimmäisellä työpajajaksolla etsitään yhteistyön muotoja yhdessä kadun toimijoiden kanssa ja tarjotaan taiteilijoille ja taideopiskelijoille asiakastyössä hyödyllisiä taitoja. Toisen työpajajakson aikana taiteilijat ja kadun toimijat yhdessä toteuttavat tilannesidonnaisia taideteoksia ja -tapahtumia. Paikallinen ja kansainvälinen yleisö pääsee osallistumaan ja tutustumaan teoksiin paikkakunnilla järjestetyissä katutapahtumissa sekä sosiaalisen median kautta. Viimeinen työpajajakso kokoaa tuloksista ja teoksista kokonaisuuden hankkeen päättävään symposiumiin ja koko hankkeen merkittävimmät tulokset koostavaan katutapahtumaan Antwerpenissa syyskuussa 2018.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • kehittää julkisessa tilassa toteutuvia taidemuotoja ja tilataidetta sekä näiden opetusta
  • tarjota taiteilijoille ja taideopiskelijoille kokemusta erilaisten yleisöjen kanssa toimimisesta sekä tuottaa yrityksille malleja siitä, miten ne voivat hyötyä taideprojekteihin osallistumisesta
  • lisätä osallistavan ja tilannelähtöisen taiteen tunnettuutta kansainvälisesti kuvataiteen ammattikentällä ja yleisön parissa.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.10.2015–31.12.2018

EU-tuki: 200 000 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://ipip-project.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Suomesta.

Hankkeen partnereita ovat National College of Art and Design Irlannista, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Belgiasta ja University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts Kroatiasta.