Re-Build Refuge Europe rakentaa erilaisten taide- ja kulttuuritoimintojen avulla siltoja pakolaisten, maahanmuuttajien ja paikallisen väestön välille Suomessa, Kreikassa, Ruotsissa, Saksassa ja Espanjassa. Projekti huipentuu TRANSEUROPA -festivaaliin Madridissa lokakuussa 2017, missä hankkeen tulokset ja saadut ratkaisumallit esitellään paikallisille ja kansainvälisille taiteilijoille, kuraattoreille ja aktivisteille.
Re-Build Refuge Europe -hanke. Kuvassa mustavalkoisia taideteoksia.

Monimuotoinen ja avoin Eurooppa rakentuu luovassa vuoropuhelussa

Eurooppaan Keski-Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta tulleisiin pakolaisiin viitataan mediassa ja poliittisessa diskurssissa usein esimerkiksi termeillä kriisi ja uhka. Useiden valtioiden vaaleissa avoimesti ksenofobisten puolueiden kannatus on noussut.  Re-Build Refuge Europe pyrkii toimimaan tämänkaltaista toimintaa vastaan ja uskoo, että luovien ja taiteellisten toimintojen kautta saadaan rakennettua yhteisymmärrystä pakolaisten ja maahanmuuttajien sekä paikallisen väestön välille.

Hankkeen tuloksena syntyy kolme näyttelyä, kaksi Ateenassa ja yksi Madridissa. Toiminnassa luodaan 33 lyhyttä videotarinaa paikallisista asukkaista ja siirtolaisista Ruotsissa, lehti, festivaali ja festivaalivideo sekä kymmenen videohaastattelua taiteilijoista, tieteilijöistä ja aktivisteista taiteen ja maahanmuuton teemasta.

Hankkeen tavoitteet:

  • tuoda yhteen paikallisia ja maahantulijoita, luoda kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta ja rakentaa luottamusta ja ystävyyssuhteita
  • auttaa pakolaisia saamaan uusia kontakteja
  • työskennellä yhdessä eri organisaatioiden kanssa oppimisalustana, joka luo ymmärrystä ja kunnioitusta monimuotoisuutta ja avoimuutta kohtaan.

Perustiedot:

Hankeaika: 29.12.2016 – 30.11.2018

EU-tuki: 200 000 euroa

Hanketyyppi: Teemahaku

Hankkeen verkkosivut: https://euroalter.com/projects/refuge-europe

Hankkeen koordinaattorina toimii European Alternatives Limited Iso-Britanniasta.

Hankkeen partnereita ovat Asociacion Cultural Comenzemos Empezemos Espanjasta, AthenSYN Saksasta, Statens museer för världskultur Ruotsista ja Perpetuum Mobile ry Suomesta.