Refresh Plus -hankkeessa yhdistyy eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuominen lähemmäs uusia yleisöjä ja nuorten taiteilijoiden tutustuttaminen luovaan talouteen. Hanke vahvistaa sekä taiteilijoiden että heille merkityksellisten organisaatioiden kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia.
Antiikin aikaisia pylväitä.

Nuoret taiteilijat kulttuuriperinnön vaalijoina ja luovan talouden toimijoina

Refresh Plus -hankkeessa nuoret taiteilijat tuovat eurooppalaisia kulttuuriperintökohteita houkuttelevasti esille yhteistyössä tehtyjen taidetekojen ja -teosten avulla. Toiminta tukee nuorten taiteilijoiden näkyvyyttä, verkostoja, toimeentuloa ja kansainvälisen uran rakentamista sekä edistää luovan alan organisaatioiden kansainvälistä yhteistyötä. 

Hankkeen aikana nuorten taiteilijoiden kansainväliselle ryhmälle järjestetään tapahtumasarja, joka pitää sisällään tutustumista aineettomaan kulttuuriperintöön, fasilitoidun työperiodin sekä digitaalisen markkinoinnin koulutusta.

Hankkeen tavoitteet:

  • edistää kulttuuriperintöä ja sen hyödyntämistä luovilla aloilla
  • kasvattaa nuorten taiteilijoiden ammatillisia valmiuksia ja mahdollisuuksia kansainväliseen uraan
  • vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä nuorten taiteilijoiden uraa tukevien kulttuuri- ja koulutusorganisaatioiden välillä.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa
Hankeaika: 1.10.2020 - 30.9.2022
EU-tuki: 188 727 euroa 
Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke
Hankkeen verkkosivut: www.refresheurope.eu
Hanketta koordinoi Association of Historic Towns of Slovenia Sloveniasta.
Hankepartnereina ovat ”Moldova” National Museum Complex Iași Romaniasta, Catholic University of Murcia Espanjasta, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Suomesta sekä Culture Hub Croatia Kroatiasta.
EU:n lippu, Luova Eurooppa