Renewable Futures -hanke yhdistää taidetta, tiedettä ja sosiaalisia todellisuuksia kestävän tulevaisuuden etsinnässä. Hankkeen konferenssien, työpajojen, näyttelyiden sekä muiden toimintojen ja verkostojen myötä syntyi uusi eurooppalainen luova liittouma ja ajatushautomo.
Rakennus, jonka pinta heijastaa ja taustalla siintää horisontti.

Kestävän tulevaisuuden visiointia törmäyttämällä taide, tiede ja sosiaalinen todellisuus

Taiteen rooli yhteiskunnassa on muutoksessa; kyse ei ole vain estetiikasta, vaan taide on osa sosiaalisia, tieteellisiä ja teknologisia kehityskulkuja. Renewable Futures -hanke pyrki tuomaan perinteisesti erillään olleita aloja yhteen, oli sitten kyse taiteesta ja tieteestä, kulttuurista ja digitaalisesta teknologiasta tai kestävästä liiketoiminnasta ja sosiaalisesta osallistumisesta. Näin taiteellinen yhdistyy sosiaaliseen ja luonnontieteelliseen.

Hankkeessa tuotettiin muun muassa edellä mainittuja aloja yhdistelevä ja kestävän elämäntavan malleja kehittelevä Renewable futures -konferenssisarja, osallistavia työpajoja sekä niissä syntyneitä innovatiivisia ja monialaisia taidekäytäntöjä esitteleviä näyttelyitä. Yhteistyöverkostoja laajentamalla teknologis-ekologisesti suuntautuneille taiteilijoille ja tieteentekijöille rakennettiin eurooppalaista alustaa. Taiteen ja tieteen yhteistyötä edistämällä luotiin ja välitettiin tietoa ja kestäviä käytäntöjä, julkaistiin Acoustic Space -sarjan kaksi kirjaa sekä saavutettiin uusia yleisöjä. Hankkeen päättymisen jälkeen on edelleen järjestetty jatkokonferensseja.

Hankkeen tavoitteet:

  • luoda kestäviä ja positiivisia tulevaisuuden visioita
  • tuoda yhteen uusia tapoja ajatella, tieteellistä tietoa, taidetta ja estetiikkaa, digitaalista teknologiaa sekä sosiaalisia käytäntöjä ja osallistumista
  • rakentaa yhteistyöverkostoja ja alustoja teknologis-ekologisen alan taiteilijoille ja tieteentekijöille.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)

Hankeaika: 01.06.2015–31.12.2017

EU-tuki: 199 980 euroa.

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://renewablefutures.net/

Hanketta koordinoi RIXC, The Centre for New Media Culture Latviasta.

Hankkeen partnereita ovat Oslo Metropolitan University Norjasta, Aalto-korkeakoulusäätiö sr Suomesta, University of Liepāja Latviasta, Fundació Privada AAVC Espanjasta, Baltan Laboratories Alankomaista ja Ars Longa Ranskasta.

EU-lippu, Luova Eurooppa