Kuinka kuorolaulu tuodaan ulos perinteisistä kuorotiloista tavoittamaan uusia yleisöjä? Kuinka yhteislaulu saadaan vetoamaan taidemuotona nuorempiin ikäpolviin? Miten harjoitteluprosessia, repertuaaria ja esiintymisestä voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin milleniaalien odotuksia? Sing Outside the Box etsi ratkaisuja näihin kysymyksiin kahdessa EuroChoir -kokoontumisessa sekä vuoden 2018 Europa Cantat -festivaalilla Tallinnassa.
Kuorolaulajia Euro Choir 2018 -tapahtumassa

Kuorot kohti uusia yleisöjä

Uusia toimintatapoja kokeiltiin vuoden 2017 ja 2018 eurooppalaisen EuroChoir -kuoron kokoontumisissa Utrechtissa ja Helsingissä.  Kuoro esitti kahden vuoden työn tulokset erityisvieraan ominaisuudessa Europa Cantat 2018 -festivaalilla Tallinnassa. Festivaalin aikana hankkeen teemoja työstettiin eteenpäin ateljeissa ja työpajoissa. Aiheina olivat mm. epätavalliset konserttipaikat, lavastus, uudet tekniset ratkaisut, pedagokiikka ja yleisöjen aktivointi. Uusia yleisöjä pyrittiin tavoittamaan esiintymällä kuoromusiikille epätavallisissa paikoissa.

Hankkeen tavoitteet:

  • löytää kuoromusiikille uusia yleisöjä
  • kehittää taidemuodon toimintaa ja esiintymistä sekä tuoda se saavutettavampiin paikkoihin
  • auttaa uusia ihmisiä löytämään yhdessä laulamisen riemu.

Perustiedot

Hankeaika: 01.05.2017-30.04.2019

EU-tuki: 200 000 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://singoutsidethebox.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Estonian Choral Association Virosta.

Hankkeen partnereita ovat Stichting Zimihc Alankomaista, European Choral Association (Europa Cantat) Saksasta ja Sulasol (Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry) Suomesta.