Eurooppalaisilla museoilla ja kulttuurikohteilla on yhteisiä haasteita pitkäaikaisen yleisötyöstrategian muodostamisessa ja kävijämäärien kehittämisessä. Digitalisaatio tarjoaa uusia tapoja tehdä taidetta ja kulttuuria saavutettaviksi. smARTplaces -hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja testataan lisätyn todellisuuden teknologiaa ja vuorovaikutteisuutta hyödyntäviä konsepteja näyttelytiloille, museoille ja tapahtumapaikoille.
Käsi pitelee älypuhelinta. Kuvituskuva.

Eurooppalainen museokenttä vahvistuu uusien digitaalisten ratkaisujen avulla

Hankeessa on mukana 8 eurooppalaista museota ja kaksi oppilaitosta, joista toinen on Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa hyödynnetään monikerroksisesti digitaalisia teknologioita, sosiaalisen median työkaluja, mukautuvia tarinankerrontakonsepteja sekä yhteisiä näyttelyaktiviteetteja, jotta saadaan aikaan uudenlaista vuoropuhelua yleisöjen kanssa.

Kävijäkokemus muuttuu passiivisesta aktiiviseksi, kun yleisöt kohtaavat toisensa uudella digitaalisella alustalla. Näin syntyy innovatiivinen eurooppalaisten kulttuurikohteiden verkosto (European Cultural Site Network), joka on dialoginen, verkostoitunut, interaktiivinen, opetuksellinen, integroitu, saavutettava, osallistava ja sitouttava. 

Hankkeessa toteutetaan lisäksi henkilöstön koulutusta ja vahvistetaan eurooppalaisten museoiden osaamista käyttää digitaalista mediaa kulttuurisessa, sisällöntuotannollisessa ja luovassa kontekstissa.

Hankkeen tavoitteet:

  • synnyttää uusia ratkaisuja yleisötyöhön ja yleisöjen osallistamiseen, yhteistuotantoihin, osaamisen vahvistamiseen ja taidenäyttelyjen kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseen
  • tavoittaa laajasti jo olemassa olevia yleisöjä ja rohkaista yleisötyötä kohti vähemmän edustettuina olevia yleisöryhmiä
  • keskittyä muutosjohtamiseen, painottaa inkluusiota kulttuurin ja digitaalisuuden yhteen sovittelussa. Vaihtaa osaamista ja kouluttaa hankekohteiden henkilökuntaa.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.06.2016 – 31.05.2020

EU-tuki: 2 000 000 milj. euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://smartplaces.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Kulturbetriebe Dortmund Saksasta.

Hankkeen partnereita ovat ETOPIA - Centre for Art and Technology Zaragoza Espanjasta, Van Abbemuseum Eindhoven Alankomaista, Azkuna Zentroa Espanjasta, Wiels Centre d’Art Contemporain ASBL Belgiasta, Birmingham City University (Centre for Media and Cultural Research) Iso-Britanniasta, Zentrum Für Kunst und Medien Karlruhe Saksasta, Musée de Picardie, Amiens Ranskasta ja Oulun Ammattikorkeakoulu Suomesta.