Sounds of Changes on kuuden museon yhteishanke, jossa äänitetään ja talletetaan teollisuus- ja kansalaisyhteiskunnan ääniä. Äänikokoelmaan lukeutuu tallenteita aina koneiden kolinasta kaupunkielämän moniääniseen maisemaan.
Ihmisiä bussissa. Kuvituskuva.

Sounds of Changes tallentaa nykyaikaa äänen muodossa

Yhteiskuntamme on kovassa muutospaineessa ja nykyaikaa tullaan oletettavasti tulevaisuudessa vertaamaan teolliseen vallankumoukseen. Miltä aikamme kuulostaa? Sounds of Changes pyrkii dokumentoimaan tämän nopean muutoksen ajan referenssimateriaaliksi, jota tulevaisuudessa voidaan hyödyntää historiallisessa vertailu- ja tutkimustyössä. Muutokseen liittyvät äänet ja äänimaisemat ovat osa aineetonta kulttuuriperintöämme, joka muuttuu ja osittain myös katoaa. Hankkeessa jokainen osallistuva museo järjestää samaan aikaan hankkeen tuloksia esittelevät näyttelyt. Kaikki hankkeessa tallennetut äänet löytyvät myös hankkeen verkkosivuilta. Siellä ääniä ja äänimaisemia voi vertailla maittain keskenään ja ne ovat myös käytettävissä esimerkiksi elokuviin, peleihin ja musiikkiin.

Hankkeen tavoitteet:

  • tallentaa aineetonta kulttuuriperintöämme myöhempää historiallista tutkimusta ja vertailua varten
  • toteuttaa avoin äänipankki, jossa materiaali on vapaasti kuunneltavissa ja vertailtavissa
  • luoda hyvä käytäntö moninaiseen tiedon ja ajan kokonaiskuvan arkistoimiseen.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.09.2017-30.09.2019

EU-tuki: 200 000 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://www.soundsofchanges.eu/

Hankkeen koordinaattorina toimii Flygvapenmuseum Ruotsista

Hankkeen partnereita ovat Tehniski Muzej Slovenije Sloveniasta, Landschaftsverband Westfalen-Lippe Saksasta, Stiftelsen Arbetets Museum Ruotsista, Muzeum Inzynierii Miejskiek Puolasta ja Työväenmuseo Werstas Suomesta.