Raportit ja selvitykset

A1-englanti suomenkielisen perusopetuksen vuosiluokilla 1–6

Opetus ja ohjaus Perusopetus Vieraat kielet
Kannen kuva

A1-englanti suomenkielisen perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 _ A1-engelska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen i årskurserna 1–6
(pdf, 4.27 MB)

Lataa

Oppilaiden, opettajien ja huoltajien näkökulmia

Vuoden 2020 alusta Suomen kouluissa on aloitettu A1-kielen opiskelu jo vuosiluokalla 1. Tähän liittyen Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi tekivät Opetushallituksen rahoittaman tutkimuksen, jossa selvitettiin opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä ja kokemuksia vuosiluokalla 1 alkaneesta A1-kielen opetuksesta ja opiskelusta sekä oppilaiden suoriutumista kielitehtävissä. Suomenkielisten koulujen osalta selvityksen kohteena oli A1-englannin opetus ja ruotsinkielisten koulujen osalta A1-finskan opetus. Tässä julkaisussa kuvataan A1-englannin tutkimuksen tuloksia, johon osallistui yhteensä 363 luokkien 1–6 oppilasta, 550 opettajaa ja 129 tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden huoltajaa vuosina 2020–2021. Tutkimuksessa havaittiin, että niin siihen osallistuneet opettajat ja oppilaat kuin huoltajat suhtautuivat myönteisesti A1-englannin opetukseen ja sen aloittamiseen jo vuosiluokalla 1. Kaikkien vastaajaryhmien näkemyksissä opetuksen luonteesta korostui oppimisen leikinomaisuus, mitä pidettiin yleisesti oppimista motivoivana tekijänä. Oppilaat kertoivat käyttävänsä englantia varsin säännöllisesti vapaa-ajallaankin, mikä lisääntyi selvästi oppilaiden iän myötä ja oli suurinta vuosiluokan 6 oppilailla. Kielitehtävissä vuosiluokkien 1–2 oppilaat osasivat sanoa yksittäisiä englannin sanoja ja tervehdyksiä, ja sanaston hallinta kasvoi tasaisesti vuosiluokkatason mukaisesti. A1-englannin tuloksia suhteutetaan julkaisussa jossain määrin myös A1-finskan tuloksiin, joista raportoidaan yksityiskohtaisemmin omassa julkaisussaan

Liite
Liite
Liite

 

Tekijät
Karita Mård-Miettinen, Ari Huhta, Anna Reini, Anni Stylman
Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6771-7
Sarja
Raportit ja selvitykset 2021:12
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi