Oppaat ja käsikirjat

Dialogi- ja tunnetaidot opetuksessa

Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus
Kannen kuva

Dialogi-ja tunnetaidot opetuksessa
(pdf, 771.29 KB)

Lataa

Opettajat kohtaavat päivittäin tilanteita, joissa tarvitaan runsaasti vuorovaikutustaitoja: Miten kohdata oppilaat avoimin mielin? Miten tunnistaa ja auttaa käsittelemään tunteita? Miten ohjata ryhmätoimintaa ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta? Miten rakentaa keskustelun kulttuuria ja tutkivan ajattelun tottumuksia?

Dialogi- ja tunnetaitojen opas avaa opettajille näkökulmia dialogiseen opetukseen, tunnekasvatukseen ja ajattelu- ja keskustelutaitojen harjoitteluun. Vaikeiden aiheiden käsittelylle on omistettu oma osionsa. Julkaisu tarjoaa niin teoreettista tietoa, pohdittavaa kuin käytännön harjoituksiakin.
 
Opas on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Myös muut opettajat ja kasvattajat voivat saada siitä uusia näkökulmia ja apua työhönsä. Julkaisun kirjoittajat ovat omassa työssään dialogi-, ryhmä- ja tunnetaitoihin perehtyneitä opettajia, opettajankouluttajia ja tutkijoita.

Opas on julkaistu myös verkkoaineistona

Tekijät
Tuukka Tomperi, Katri Hanki, Katri Hämeenniemi, Severi Hämäri, Sanna Isopahkala, Inkeri Rissanen, Anna Saurama
Julkaisuvuosi
2022
ISBN pdf
978-952-13-6791-5
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2022:1
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi