Oppaat ja käsikirjat

Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa

Hyvinvointi Johtaminen ja hallinto Kodin ja koulun yhteistyö Opettajat ja kasvattajat Oppilas- ja opiskelijahuolto Turvallisuus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa

Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa
(pdf, 744.26 KB)

Lataa

Jokaisen koulu- tai oppilaitosyhteisön jäsenen tulee tunnistaa kiusaaminen ja sen erilaiset muodot sekä tuntea yhteisön tavat kiusaamistilanteisiin puuttumisessa. Parasta kiusaamisen vastaista työtä on sen ennalta ehkäisy. Varhainen tunnistaminen ja tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ehkäisee myöhempiä kiusaamisesta aiheutuvia, usein vakavia psykososiaalisia vaikutuksia.

Tässä oppaassa kuvataan kiusaamisen vastaista työtä kouluissa ilmiön ennalta ehkäisyn ja siihen puuttumisen näkökulmista. Oppaassa pohditaan kiusaamista käsitteenä ja sen esiintyvyyden kehityssuuntia sekä avataan keskeistä lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman perustemääräyksiä. Verkossa tapahtuvaa kiusaamista kuvataan oman kokonaisuutenaan ja asiayhteyden edellyttäessä muissa oppaan osissa. Opas sisältää käytännönläheisiä toimintaohjeita koulutuksen järjestäjille, rehtoreille, opettajille, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle, opiskelijoille sekä huoltajille. 

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti perusopetuksen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten työn tueksi. 

Esittelymateriaalit sekä huoneentaulut oppilaille ja huoltajille

Opetushallitus on tehnyt oppaasta valmiit esittelymateriaalit (ppt)  koulujen ja oppilaitosten käyttöön esimerkiksi aiheen esittelyyn opettajille sekä huoneentaulut joissa annetaan oppilaille ja huoltajille ohjeita kiusaamistilanteissa toimimiseen.

Huoneentauluista on saatavilla useampia kieliversioita, jotka löydät kiusaamisen vastaista työtä käsittelevältä sivulta.

Tutustu huoneentaulujen kieliversioihin: Kiusaamisen vastainen työ

Missing media item.
Tekijät
Kristiina Laitinen, Sanna Haanpää, Laura Francke, Matti Lahtinen
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6665-9
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2020:3a
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi