Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Kiusatuksi tuleminen rikkoo tätä perusoikeutta ja aiheuttaa monia kielteisiä ja usein pitkäkantoisia seurauksia lasten ja nuorten kehitykselle. Siksi kiusaamista tulee ehkäistä ennalta ja puuttua esiin tuleviin kiusaamistapauksiin viipymättä. Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa -opas neuvoo oppilaita, vanhempia ja koulujen henkilökuntaa, miten toimia kiusaamistilanteessa.

Opas päivitetään vastaamaan 1.8.2022 ja 1.1.2023 voimaan tulleita lainsäädäntömuutoksia myöhemmin.

Opetushallituksen julkaisemassa oppaassa käsitellään kiusaamisen vastaista työtä kouluissa ilmiön ennalta ehkäisyn ja siihen puuttumisen näkökulmista. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti perusopetuksen koulujen ja toisen asteen oppilaitosten kiu­saamisen vastaisen työn tueksi.

Kokosimme oppilaille ja vanhemmille lisäksi huoneentauluja toimintaohjeeksi kiusaamistilanteissa. Oppaan oheismateriaaleineen löydät julkaisuistamme, josta voit ladata  oppilaiden ja vanhempien huoneentaulut myös pdf-tiedostoina käyttöösi. Saatavilla on myös ppt-esitys aiheen käsittelyyn.