Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.

Opetushallitus valmistelee parhaillaan opasta koulujen ja oppilaitosten kiusaamisen vastaiselle työlle. Opas käsittelee myös verkossa tapahtuvaa kiusaamista. Opas valmistuu alkusyksystä 2019.