Guider och handböcker

Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter

Välbefinnande Ledning och förvaltning Samarbete mellan hem och skola Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Pärm bild

Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter
(pdf, 728.19 KB)

Ladda ned

Varje medlem i skol- eller läroanstaltsgemenskapen ska känna igen mobbning och dess olika former samt känna till gemenskapens praxis för hur man ingriper i situationer där det förekommer mobbning. Det bästa sättet att motarbeta mobbning är genom förebyggande arbete. Genom tidig upptäckt och effektivt ingripande i mobbningssituationer kan man förebygga de långtgående, och ofta allvarliga, psykosociala effekterna som mobbningen har.

Den här handboken för skolornas antimobbningsarbete fokuserar på förebyggande av och ingripande i mobbning. I handboken beskrivs vad som avses med mobbning som begrepp, vad vi för närvarande vet om mobbningens utvecklingstrender samt vad som föreskrivs om mobbning i läroplansgrunderna. Mobbning som sker på nätet diskuteras som en separat helhet och om sammanhanget kräver det även i övriga kapitel. Handboken innehåller konkreta anvisningar för utbildningsanordnare, rektorer, lärare, personal inom elev- och studerandevården, elever och studerande samt vårdnadshavare. 

Handboken är i första hand avsedd som stöd för skolor inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet. 

Presentationsmateria samt affischer för eleverna och vårdnadshavarnna

Utbildningsstyrelsen har även sammanställt presentationsmaterial (ppt nedan) som grundar sig på handboken och som är avsett att användas i skolorna och läroanstalterna då ämnet behandlas till exempel bland lärarna. Därtill har man publicerat affischer som ger eleverna och vårdnadshavarna råd för hur man ska gå till väga i en mobbningssituation. Det finns flera språkversioner av affischerna på sidan Mobbningsförebyggande arbete.

Språkversioner av affischerna: Mobbningsförebyggande arbete

 

Författare
Kristiina Laitinen, Sanna Haanpää, Laura Francke, Matti Lahtinen
År
2020
ISBN pdf
978-952-13-6666-6
Serie
Guider och handböcker 2020:3b
ISSN pdf
1798-8969
Publikationen finns på följande språk
Svenska