Raportit ja selvitykset

Perusopetuksen ja kouluverkon tulevaisuudennäkymiä

Ennakointi Perusopetus
Kannen kuva

Perusopetuksen ja kouluverkon tulevaisuudennäkymiä
(pdf, 586.39 KB)

Lataa

Raportissa tarkastellaan peruskouluverkon tulevaisuuden kehitystä ja miten se näyttäytyy osana laajempaa koulutuksen ja perusopetuksen tulevaisuudenkuvaa. Tarkastelun perustaksi luodaan katsaus siitä, mihin suuntaan osaaminen ja oppiminen on tulevaisuudessa kehittymässä. Lisäksi käsitellään perusopetuksen tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Teemoina ovat muun muassa kuntien taloustilanne, opettajatarve ja opetusryhmien koko. Peruskouluverkkotarkastelun osalta käsitellään kouluverkon kehitystä 2000-luvun aikana, oppilasmäärän tuleva kehitystä väestöennusteen pohjalta sekä sen vaikutusta kouluverkkoon vuonna 2040.

 

Lisää ennakointituloksia Opetushallituksen verkkosivuilla.

Tekijät
Kari Nyyssölä, Timo Kumpulainen
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6716-8
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:25
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi