Opettaja esittää taululta monimutkaisen näköistä kuviota.

Opetushallituksen ja Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) koulutustarve-ennakoinnissa määritellään, paljonko eri koulutusasteilla ja -aloilla tarvitaan uusia tutkintoja ammattialojen työvoimatarpeeseen vastaamiseksi ajalla 2019–2040. Tarkastelun pohjana hyödynnetään toimialojen kehityksen perusskenaariota (ns. BAU-skenaario, Business as Usual) ja kasvuskenaariota, jossa toimialoille ennakoidaan voimakkaampaa työvoiman määrän kasvua.

Euroopan unionin rahoittama
Ennakoinnin digitaalinen kehitystyö on rahoitettu Euroopan unionin NextGenerationEU-tuella.