Trauma & Revival -hankkeen tavoitteena on tuoda esille Euroopan yhteistä, valtioiden rajat ylittävää kulttuuria ja historiaa aikana, jolloin kansalliset jakolinjat ovat jälleen vahvistumassa. Hankkeessa reflektoidaan erityisesti idän ja lännen kulttuurisia yhteyksiä kylmän sodan aikana ja tässä ajassa.
Trauma & Revival -hanke, kuvituskuva. Kuvassa maisema Brysselistä.

Taide avaa ikkunan idän ja lännen suhteisiin

Hankkeessa tuotetaan näyttely Art in Europe 1945-1968 Facing the Future, joka kiertää vuosina 2016 ja 2017 Brysselissä, Karlsruhessa ja Moskovassa. Näyttely esittelee vuosien 1945-1968 eurooppalais- ja neuvostotaiteilijoita, jotka vastasivat töillään kylmän sodan aikaiseen sivilisaation murrokseen. Näyttely ottaa kantaa olemassa olevaan taidehistorian tulkintaan kylmän sodan ajan taiteesta ja tuo teokset ajan kontekstiin mm. valokuvien ja julisteiden avulla.

Trauma & Revival -hanke tuo yhteen taiteilijoita, tieteilijöitä ja kansalaisia ympäri Eurooppa. Näyttelyn lisäksi hankkeessa järjestetään yleisötapahtumia, kuten kirjallisuus- ja elokuvailtoja, konsertteja, opastettuja kierroksia ja työpajoja. Eurooppalaiset ja venäläiset taiteilijat kohtaavat toisiaan taiteilijaresidensseissä, työpajoissa ja konferensseissa Riikassa, Brysselissä, Moskovassa Karkovassa, Jyväskylässä ja Biellassa.

Hankkeen tavoitteet:

  • käydä avointa keskustelua idän ja lännen suhteesta sekä havainnoida, miten jaettu historia nähdään nyky-Euroopassa
  • Esittää ja reflektoida idän ja lännen suhteita toisesta maailmansodasta lähtien tuomalla yhteen taidetta, taiteilijoita ja tieteilijöitä sekä idästä että lännestä ja eri aikakausilta.

Perustiedot:

Hankeaika: 08.10.2015 – 31.12.2018

EU-tuki: 1 563 766 euroa.

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: https://www.bozar.be/en/activities/115272-trauma-revival

Hankkeen koordinaattorina toimii Palais des Beaux Arts Belgiasta

Hankkeen partnereita ovat Nykytaiteen keskus Kim? Latviasta, Bunkier Gallery of Contemporary Art Puolasta, Cittadellarte (Fondazione Pistoletto) Italiasta, ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe Saksasta ja Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitos Suomesta.