Urban heat on Festival in Transition -verkoston vetämä hanke, joka tutkii kaupunkien muutosta ja murrosta. Hanke keskittyy yleisötyöhön ja esittävän taiteen uuden tekijäsukupolven osaamisen vahvistamiseen.
Urban Heat -hanke. Kuva koreografi Juli Reinartzin teoksesta Candy Star.

Taiteilijoiden työmahdollisuudet ja festivaalien osallistavat käytännöt kehittyvät vuoropuhelussa

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään taitojen kartuttamiseen sekä kulttuuristen, poliittisten ja teknologisten ongelmien ratkomiseen (European Academies ja Urban Labs). Toinen vaihe keskittyy tuotantoon ja ajankohtaisten teosten esittämiseen hankkeeseen osallistuvilla festivaaleilla.  

Urban Heat -hanke päättyi vuonna 2018. Neljän vuoden aikana hanke teki yhteistyötä 23 uransa alku- tai keskivaiheessa olevan taiteilijan ja taiteilijaryhmän kanssa. Teokset edustivat teatteria, tanssia, sirkusta, digitaidetta, musiikkia, arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua. Laboratorioissa tarkasteltiin kaupunkien muutosta ja murrosta sellaisten temaattisten linssien, kuten julkinen tila, uskonto, luonto, teknologia ja selviytyminen, läpi.

Tärkeä osa hanketta oli henkilöstövaihto, jossa festivaalien työntekijät pääsivät tutustumaan toisen festivaalin toimintaan noin kuukauden ajaksi.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • tukea taiteilijoita ja taideorganisaatioita: kehittää taitoja, vahvistaa osaamista ja asiantuntemusta osallistavista taidekäytännöistä, johon digitaaliteknologia tarjoaa hyviä mahdollisuuksia
  • löytää uusia yleisöjä etenkin sellaisista ryhmistä, joille on aiemmin ollut vähän tarjontaa ja näin vahvistaa taiteilijoiden ja organisaatioiden asemaa yhteiskunnassa
  • oppia ja ottaa käyttöön toimivia yleisöjen osallistamiseen liittyviä käytäntöjä, joita etenkin aktivistit hyödyntävät taidemaailman ulkopuolella.

Perustiedot:

Hankeaika: 01.07.2015 – 31.12.2018

EU-tuki: 980 864 euroa

Hanketyyppi: Suuri yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://urbanheat.co/about

Hankkeen koordinaattorina toimii London International Festival of Theatre Iso-Britanniasta

Hankkeen partnereita ovat New Theatre Institute of Latvia, IL GAVIALE società cooperativa Italiasta, Bunker - Festival Drugajanje Sloveniasta, Spring Performing Arts Festival Alankomaista, Stowarzyszenie Rotunda Puolasta, LÓKAL – lnternational Theatre Festival Islannista, SPIELART Festival Saksasta, SAAL Biennaal Virosta ja Baltic Circle -festivaali (Q-teatteri) Suomesta.