Uutinen

Erasmus+ -hakuajat vuodelle 2020 on julkaistu

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
Kivinen aurinkoranta

Euroopan komissio on julkaissut Erasmus+ -ohjelman hakuajat ja ohjelmaoppaan vuodelle 2020. 

Koko Erasmus+ -ohjelmaan osoitettu määräraha vuodelle 2020 on arviolta 3,2 miljardia euroa.

Suomesta jaettava rahoitus

Erasmus+ -ohjelman määrärahasta on varattu alustavasti  Suomessa jaettavaksi yhteensä noin 45,5 miljoonaa euroa. Sektoreittain määrärahoja on käytettävissä vähintään seuraavasti:

 • yleissivistävä koulutus noin 8 miljoonaa euroa
 • ammatillinen koulutus noin 9,6 miljoonaa euroa
 • korkeakoulutus noin 20,3 miljoonaa euroa
 • aikuiskoulutus noin 2,6 miljoonaa euroa
 • nuorisoala noin 3,6 miljoonaa euroa.

Euroopan komissiosta jaettava rahoitus

Kansallisesti eri maissa jaettavien rahoitusten lisäksi Brysselissä sijaitseva Euroopan komission koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto EACEA myöntää suoraan rahoitusta muun muassa Jean Monnet -toimintoon ja Erasmus+ liikunnan ja urheilun sektorille.

Alla mainituissa vuoden 2020 hauissa on mukana sekä kansallisesti että komissiosta myönnettäviä rahoituksia.

Huomaathan, että Erasmus+ -sektorien sivuilta näet tarkemmin haettavat toiminnot ja hakijan ohjeet.

Vuoden 2020 hakuajat

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

 • ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, yleissivistävä koulutus ja aikuiskoulutus: 11.2. klo 13.00 (CET 12.00)
 • nuorisoala: 11.2., 7.5. ja 1.10. klo 13.00 (CET 12.00)
 • Erasmus Mundus -yhteiset maisteriohjelmat: 13.2. klo 18.00 (CET 17.00).

Avaintoimi 2: Innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö

 • ammatillinen koulutus, korkeakoulutus, yleissivistävä koulutus ja aikuiskoulutus: strategiset kumppanuushankkeet: 23.4. klo 13.00 (CET 12.00)
 • nuorisoala: strategiset kumppanuushankkeet: 11.2., 7.5. ja 1.10. klo 13.00 (CET 12.00)
 • eurooppalaiset korkeakoulut: 26.2. klo 18.00 (CET 17.00)
 • tietoyhteenliittymät: 26.2. klo 18.00 (CET 17.00)
 • alakohtaiset osaamisyhteenliittymät: 26.2. klo 18.00 (CET 17.00)
 • korkeakoulutus: kapasiteetinvahvistaminenhankkeet: 5.2. klo 18.00 (CET 17.00)
 • nuorisoala: kapasiteetin vahvistaminen: 5.2. klo 18.00 (CET 17.00)

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

 • nuorisoasioita koskevaan EU:n vuoropuheluun liittyvät hankkeet: 11.2., 7.5. ja 1.10. klo 13.00 (CET 12.00)

Jean Monnet -toiminnot

 • oppituolit, moduulit, osaamiskeskukset, tuki yhdistyksille, verkostot, hankkeet: 20.2. klo 18.00 (CET 17.00)

Urheilualan toimet

 • yhteistyökumppanuudet: 21.4. klo 18.00 (CET 17.00)
 • pienet yhteistyökumppanuudet: 21.4. klo 18.00 (CET 17.00)
 • voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat: 21.4. klo 18.00 (CET 17.00)

Korkeakoulutuksen Erasmus+ -peruskirja (ECHE)

 • 26.5. klo 18.00 (CET 17.00)

Sektorit tiedottavat avoimista hauista

Erasmus+ -ohjelman eri sektorit tiedottavat avoimista hauista Opetushallituksen rahoituskalentereissa ja omilla pääsivuillaan.

Liitteet