Nyheter

Ansökningstiderna för Erasmus+ 2020 har publicerats

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Kivinen aurinkoranta

Europeiska kommissionen har publicerat ansökningstiderna och programhandledningen 2020 för programmet Erasmus+. 

Anslaget för hela programmet 2020 är uppskattningsvis 3,2 miljarder euro.

Finansiering som beviljas i Finland

Av anslaget för Erasmus+ har preliminärt cirka 45,5 miljoner euro reserverats att fördelas i Finland. Respektive sektor kan använda minst följande belopp:

 • Allmänbildande utbildning cirka 8 miljoner euro
 • Yrkesutbildning cirka 9,6 miljoner euro
 • Högre utbildning cirka 20,3 miljoner euro
 • Vuxenutbildning cirka 2,6 miljoner euro
 • Ungdomsområdet cirka 3,6 miljoner euro

Finansiering fördelad av Europeiska kommissionen

Utöver finansieringen som fördelas nationellt i de olika länderna, beviljar genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA i Bryssel direkt finansiering för bland annat Jean Monnet-insatser och Erasmus+ för motions- och idrottsområdet.

Ansökningstiderna 2020 nedan omfattar finansiering beviljad såväl nationellt som av kommissionen.

Ansökningstiderna 2020

Programområde 1: Individuell mobilitet inom ramen för lärande

 • Yrkesutbildning, högre utbildning, allmänbildande utbildning och vuxenutbildning: 11.2 kl. 13.00 (CET 12.00)
 • Ungdomsområdet: 11.2, 7.5 och 1.10 kl. 13.00 (CET 12.00)
 • Gemensamma Erasmus Mundus-magisterprogram: 13.2 kl. 18.00 (CET 17.00)

Programområde 2: Samarbete som främjar innovation och utbyte av god praxis

 • Yrkesutbildning, högre utbildning, allmänbildande utbildning och vuxenutbildning: strategiska partnerskapsprojekt: 23.4 kl. 13.00 (CET 12.00)
 • Ungdomsområdet: strategiska partnerskapsprojekt: 11.2, 7.5 och 1.10 kl. 13.00 (CET 12.00)
 • Europeiska högskolor: 26.2 kl. 18.00 (CET 17.00)
 • Kunskapsallianser: 26.2 kl. 18.00 (CET 17.00)
 • Sektorspecifika kompetensallianser: 26.2 kl. 18.00 (CET 17.00)
 • Högre utbildning: kapacitetsuppbyggnadsprojekt: 5.2 kl. 18.00 (CET 17.00)
 • Ungdomsområdet: kapacitetsförstärkning: 5.2 kl. 18.00 (CET 17.00)

Programområde 3: Stöd till policyreformer

 • Projekt om EU:s dialog kring ungdomsfrågor: 11.2, 7.5 och 1.10 kl. 13.00 (CET 12.00)

Jean Monnet-insatser

 • Professurer, moduler, kompetenscentra, stöd till föreningar, nätverk, projekt: 20.2 kl. 18.00 (CET 17.00)

Insatser inom idrottsområdet

 • Samarbetspartnerskap: 21.4 kl. 18.00 (CET 17.00)
 • Små samarbetspartnerskap: 21.4 kl. 18.00 (CET 17.00)
 • Icke-vinstdrivande europeiska idrottsevenemang: 21.4 kl. 18.00 (CET 17.00)

Erasmus Charter för högre utbildning (ECHE)

 • 26.5 kl. 18.00 (CET 17.00)

Sektorerna informerar om aktuella ansökningstider

De olika sektorerna inom Erasmus+ informerar om aktuella ansökningstider i Utbildningsstyrelsens finansieringskalender och på sina egna sidor.

Attachments