Uutinen

Erasmus+ -ohjelman rahoitus kasvaa vuodelle 2020

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Taiteen perusopetus Aikuiskoulutus Nuorisotyö Liikunta ja urheilu Erasmus+ Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen
Euroopan komissio on julkaissut Erasmus+ -ohjelman budjetin, hakuajat ja ohjelmaoppaan vuodelle 2020. Opetushallitus jakaa Suomen kansallisena Erasmus+ -toimistona koulutuksen ja nuorisotyön kehittämiseen rahoitusta vuonna 2020 yhteensä noin 45,5 miljoonaa euroa.
Kuvituskuva, opiskelijoita keskustelemassa rappusissa

Kuluvana vuonna 2019 ohjelma rahoittaa koulutus-, nuoriso- sekä liikunta- ja urheilualojen eurooppalaista yhteistyötä Suomessa yli 40 miljoonalla eurolla, joten vuonna 2020 rahoitus kasvaa jonkin verran tähän verrattuna. Lisäksi suoraan EU-komissiolta on haettavissa rahoitusta esimerkiksi eurooppalaisille yliopistoille ja ammatillisen koulutuksen huippuosaamisen keskuksille.

Erasmus+ -rahoitusta voivat hakea kaikki julkiset tai yksityiset tahot, jotka toimivat koulutuksen, nuorisoalan tai liikunnan ja urheilun parissa. Nuoret, aikuiset ja eri alojen ammattilaiset voivat ohjelman kautta kasvattaa osaamistaan kansainvälisessä ympäristössä.

– Ulkomaankokemus vahvistaa muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia avaintaitoja ja osaamista, avartaa maailmankuvaa ja parantaa itsetuntemusta, sanoo EU-ohjelmien koordinaatio -yksikön päällikkö Mika Saarinen.

Organisaatioille Erasmus+ -ohjelma antaa mahdollisuuden henkilöstön osaamisen laajentamiseen. Kansainvälinen yhteistyö lisää organisaatioiden vetovoimaisuutta, mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen ja oman organisaation kehittämisen.

Euroopan tasolla komissio varaa vuoden 2020 ohjelmarahoitukseen yhteensä noin 3,2 miljardia euroa.

Rahoitus on kasvanut ja liikkuvuudet lisääntyneet vuosina 2014-2019

Vuonna 2014 ohjelmarahaa jaettiin Suomessa noin 25 miljoonaa euroa ja rahoitus on kasvanut tämän jälkeen tasaisesti vuosittain. Liikkuvuushankkeiden lisäksi Erasmus+ -ohjelma rahoittaa myös strategisia kumppanuushankkeita, jotka edistävät muun muassa innovointia ja kokemusten ja osaamisen vaihtoa.

Grafiikka kuvaa kuinka Erasmus+ määrärahat ovat nousseet vuosien 2014-2020 välillä

Rahoituksen kasvamisen myötä myös Suomen Erasmus+ -liikkuvuudet ovat lisääntyneet. Vuonna 2018 noin 23 000 henkilöä osallistui eripituisille liikkuvuusjaksoille verrattuna vuoden 2014 noin 17 000 osallistujaan.

Myönnetyt Erasmus+ -liikkuvuudet 2014-2018 (hlö)

Suomi on ollut mukana Erasmus+ -ohjelmassa ja sitä edeltävissä ohjelmissa vuodesta 1992 lähtien. Yhteensä lähes 300 000 suomalaista on osallistunut ohjelmien tukemiin ulkomaanjaksoihin ja vielä useampi on ollut mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joilla on kehitetty kansainvälisellä yhteistyöllä opetusta, koulutusta, nuorisotoimintaa ja liikuntamahdollisuuksia.

Rahoitus tulee uudella ohjelmakaudella vähintään tuplaantumaan

2020 tulee olemaan viimeinen vuosi meneillään olevaa Erasmus+ -ohjelmakautta. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun. Euroopan komissio on esittänyt kaksinkertaista, ja Euroopan parlamentti jopa kolminkertaista budjettia nykyiseen Erasmus+ -ohjelmaan verrattuna.

– Budjetin reilu kasvu tulee tarkoittamaan paljon enemmän mahdollisuuksia koulutuksen ja nuorisotyön kansainvälisiin vaihtoihin, osaamisen kehittämiseen ja toiminnan uudistamiseen. Autamme ja kannustamme kenttää hyödyntämään ohjelman mahdollisuuksia tulevaisuudessa entistäkin aktiivisemmin, Saarinen sanoo.

Hän muistuttaa myös, että suurempi budjetti tarjoaa entistä useammalla mahdollisuuksia myös kotikansainvälistymiseen.

– Erasmus+ -ohjelma mahdollistaa kansainvälisten taitojen oppimisen myös muille kuin vaihto- tai ulkomaanjaksoihin osallistuville esimerkiksi yhteisten oppimisprojektien, kansainvälisten vieraiden ja muutenkin hankkeiden toiminnan ja ympäristön kansainvälistymisen kautta, Saarinen jatkaa.

Kasvavan budjetin rinnalla uudessa ohjelmassa korostuu jatkuvuus. Ohjelma kattaa nykyisen Erasmus+ -ohjelman tapaan kaikki koulutussektorit, nuorisoalan sekä liikunta- ja urheilusektorin. Ohjelman rakenne säilyy myös samanlaisena.

Miten pääset mukaan ohjelmaan?

Jos organisaatiosi ei vielä osallistu Erasmus+ -ohjelmaan, niin tutustu ohjelman mahdollisuuksiin. Lisätiedoista löytyvien Erasmus+ -ohjelman verkkosivujen kautta pääset yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen, korkeakoulutuksen, nuorisoalan sekä liikunta- ja urheilusektorin sivuille. Sektorikohtaisilta sivuilta löydät muun muassa tarkempaa tietoa ohjelman tukimuotoihin ja hakemiseen liittyen.

Opetushallitus järjestää säännöllisesti sektoreittain kohdennettuja infotilaisuuksia ja webinaareja, joissa kerromme ohjelmasta ja neuvomme rahoituksen hakijoita tai siitä kiinnostuneita. Voit lukea sivuiltamme myös muiden kokemuksia Erasmus+ -ohjelmasta.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jolla tuetaan monenlaisia ulkomaan jaksoja, eurooppalaista yhteistyötä sekä vuoropuhelua eri tahojen välillä. Kuluva ohjelmakausi kattaa vuodet 2014–2020. Uutta ohjelmakautta valmistellaan parhaillaan.