Uutinen

Kokemustarina: Ammatillista seikkailua hankkeiden kautta

Kokemuksia Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ Kansainvälistyminen
Karelia-ammattikorkeakoulussa on kokemusta kahdesta Erasmus+ hankkeesta, jotka ovat tuottaneet korkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä alueen yrityksille monipuolisesti uutta osaamista ja iloa.
Liisa Timonen Karelia-ammattikorkeakoulusta

”Hankkeiden on aina saatava aikaan muutos”, toteaa Karelia-ammattikorkeakoulun kansainvälisten asioiden päällikkö Liisa Timonen. ”Kun valmistelemme ja toteutamme hankkeita, meidän on aina mietittävä, mikä muuttuu.” Hankkeen tuoma muutos voi Timosen mukaan näkyä esimerkiksi työtavoissa, kerrytetyssä osaamisessa tai rakenteissa.

Toinen Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimista hankkeista sai rahoituksen Erasmus+ Knowledge Alliance -toiminnosta. ERDI-hankkeen (Empowering Regional Development and Innovations) kautta Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitettiin opetusta ja koulutusta ja tiivistettiin yritysyhteistyötä, joka on keskeistä Knowledge Alliance -hankkeissa. Hankkeen tuloksena syntyi monialainen ja kansainvälinen biotalouden opintokokonaisuus sekä digitaalisia oppimisympäristöjä. Hankkeessa oli mukana yhteensä 16 korkeakoulu-, kehittäjäorganisaatio- ja yrityskumppania eri maista.  ”Me olemme ERDI-hankkeessa halunneet ottaa näkökulman, että se mitä korkeakouluissa kehitetään, vie myös ympäröivää yhteiskuntaa eteenpäin”, Timonen toteaa.

Toinen Karelian koordinoima Erasmus+ -hanke on ECMT+ (Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams), joka on strateginen kumppanuushanke. Hankkeessa seitsemän eurooppalaista korkeakoulua kehittää yhdessä yrittäjyysopintoja, opettajien ja opiskelijoiden osaamista sekä kansainvälisiä viestintäosaamista. ECMT+ -hankkeen osana on järjestetty opettajien ja muiden asiantuntijoiden työpajoja sekä vuosittain opiskelijoiden ja opettajien yhteinen intensiivijakso eri korkeakouluissa.

Hankkeiden koordinoinnissa on Timosen mukaan ollut myös haastavia hetkiä. Esimerkiksi yhteisen kielen puute ja yhteistyökumppaneiden kiireisyys voivat aiheuttaa mutkia matkaan. Hankkeen välittömiä hyötyjä ei myöskään aina näe heti, vaan niiden huomaamisessa menee aikaa. Onnistumiset kuitenkin palkitsevat. ”Kun onnistuu, se tuottaa paljon iloa ja osaamista”, Timonen kertoo. Esimerkiksi ERDI-hankkeen myötä on syntynyt lukukauden mittainen englanninkielinen opintokokonaisuus, joka nykyään toimii Karelia-ammattikorkeakoulun vetonaulana kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.

”Tämä on ihan älyttömän mielenkiintoista työtä”, sanoo hankkeita koordinoinut Timonen. Hän on vakuuttunut siitä, että Erasmus+-rahoitetut hankkeet ovat olleet vaikuttavia sekä Karelia-ammattikorkeakoulussa että sen ympäristössä. ”Tässä työssä saa laittaa itsensä likoon. Välillä on haasteita, mutta eihän tätä mukavampaa työtä ole!” Timonen toteaa, ja jatkaa: ”Se on sellaista ammatillista seikkailua ja uuden oppimista”.