Nyheter

Erfarenhetsberättelse: Projekten är yrkesäventyr

Erfarenheter Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Internationalisering
Yrkeshögskolan Karelia har erfarenhet av två projekt inom Erasmus+ och båda har gett högskolans studerande och personal samt företag i regionen mångsidiga nya kompetenser och mycket glädje.
Liisa Timonen från yrkeshögskolan Karelia

”Ett projekt måste alltid åstadkomma en förändring”, konstaterar Liisa Timonen, chef för internationella ärenden vid yrkeshögskolan Karelia. ”När vi förbereder och genomför projekt, måste vi alltid överväga vad det är som förändras.” Förändringarna som ett projekt medför kan enligt Timonen exempelvis avspeglas i arbetsmetoder och strukturer eller ökad kompetens.

Det ena projektet med yrkeshögskolan Karelia som koordinator fick finansiering från funktionen Knowledge Alliance inom Erasmus+. Inom projektet ERDI (Empowering Regional Development and Innovations) utvecklade yrkeshögskolan undervisningen och utbildningen samt intensifierade samarbetet med företag, vilket är centralt i Knowledge Alliance-projekten. Resultaten från projektet är en tvärvetenskaplig och internationell studiehelhet i bioekonomi samt digitala lärmiljöer. Projektets 16 partner var högskolor, utvecklingsorganisationer och företag från olika länder. ”Inom ERDI-projektet var vår utgångspunkt att det som utvecklas vid högskolorna också för det omgivande samhället framåt”, förklarar Liisa Timonen.

Det andra Erasmus+-projektet som Karelia koordinerar är ECMT+ (Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams) som är ett strategiskt partnerskapsprojekt. Inom projektet utvecklar sju europeiska högskolor tillsammans studier i företagande, lärares och studerandes kompetens samt internationella kommunikationsfärdigheter. ECMT+ har arrangerat workshoppar för lärare och andra experter samt en årlig gemensam intensivperiod för studerande och lärare vid olika högskolor.

Timonen säger att projektkoordineringen även haft sina utmaningar. Exempelvis avsaknaden av ett gemensamt språk och samarbetsparternas jäktade arbetstempo kan orsaka vissa komplikationer. Det går inte heller alltid att omedelbart se nyttan av projekten, utan det tar sin tid att märka dem. Men lyckade resultat är belönande. ”När något går bra, ger det mycket glädje och kompetens”, säger Timonen. Till exempel har ERDI-projektet lett till en engelskspråkig studiehelhet på en termin, som numera är yrkeshögskolan Karelias lockbete för internationella utbytesstuderande.

”Det här är ett ofattbart intressant arbete”, säger Liisa Timonen som koordinerat projekten. Hon är övertygad om att projekten med finansiering från Erasmus+ har haft genomslagskraft såväl vid yrkeshögskolan Karelia som i det omgivande samhället. ”I det här jobbet får man verkligen ge sitt allt. Ibland stöter man på utmaningar, men jag kan inte tänka mig ett trevligare arbete!” konstaterar Timonen och fortsätter: ”Det är som ett yrkesäventyr där man hela tiden lär sig något nytt”.