Uutinen

Lukuvuositodistus

Ajankohtaista
Kouluvuoden päätös lähenee ja on päättöarvioinnin aika. Avoimuuden, vuorovaikutuksen ja yhteistyön hengessä pyysimme arviota omasta suoriutumisestamme lukuvuonna 2018–2019. Näin meille vastattiin.
Kuvituskuva puutarhasta ja kukista
Antti Ikonen

Antti Ikonen
puheenjohtaja
Suomen Rehtorit ry
Arvosana: 9

Tietoisuus johtamisen kasvaneesta merkityksestä suomalaisen koulun kehittämistyölle on tullut hyvin esille Opetushallituksen lukuvuoden työssä. Tämä on näkynyt hienosti paitsi innostuneessa työotteessa myös haluna syvällisemmän ymmärryksen aikaansaamiseksi. Näistä esimerkkeinä mainittakoon johtamisen oppivan yhteisön toiminta sekä peruskoulufoorumissa syntyneiden johtamisen kehittämistavoitteiden edistäminen.

Olette panostaneet entistä enemmän yhteistyöhön. Sillä saralla on aina mahdollista ottaa askelia vielä eteenpäinkin, mutta kokonaisuudesta kiitettävä yhdeksän!

 

Kyösti Värri

Kyösti Värri
erityisasiantuntija (lukiokoulutus)
Suomen Kuntaliitto
Arvosana: 8

Päättyvänä lukuvuotena Opetushallitus on onnistunut vahvistamaan rooliaan koulutuksen, etenkin opetuksen kehittämisen neutraalina asiantuntijana. Opetushallitus voisi avautua ja näkyä moniäänisenä ja laajaa asiantuntijajoukkoa hyödyntäen laajemminkin julkisuudessa.

Tuemme Opetushallituksen muutosta systeemisen kehittäjän suuntaan. Toivomme Opetushallituksen tiivistävän edelleen yhteistyötään koulutuksen ja opetuksen järjestäjien kanssa ja tukevan koulutuksen paikallista kehittämistyötä. Puollamme Opetushallituksen siirtymistä seuraavalle vuosiluokalle.

 

Roosa Pajunen

Roosa Pajunen
puheenjohtaja
Suomen Lukiolaisten Liitto
Arvosana: 9

Lukuvuoden isoin juttu meille on ollut lukion opetussuunnitelman perusteet. On ollut ilo tehdä niihin liittyen yhteistyötä Opetushallituksen kanssa. Täyteen kymppiin olisi ylletty, mikäli kaikissa valmistelevissa työryhmissä olisi ollut opiskelijaedustus. Onneksi keskusteluyhteys on kuitenkin ollut hyvä!

Erikoiskiitos Lehikoisen Petrille (opetusneuvos), joka lähetti opiskelijakuntatoimijoille videotervehdyksen aiheesta. Tällaista palautetta saimme: “Oli mukava kuulla lopsista (lukion opetussuuntelmen perusteiden uudistus) lisää, sillä se koskettaa meitä lukiolaisia enemmän kuin olin huomannut. Video oli best. Petrille iso peukku, kun jaksaa tuollaisia videoita kuvailla.”

 

Jaakko Salo

Jaakko Salo
kehittämispäällikkö
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Arvosana: 8

Kohdistan arvioni vuoden aikana aloitettuun perusopetuksen arvioinnin ja arviointikriteerien kehittämiseen. Aihe on erittäin tärkeä: arviointi ei ole yhdenvertaista, ja sekavaksi muuttuneet arviointikäytännöt kuormittavat opettajia.

Opetushallitus on tarttunut tärkeään aiheeseen, siitä hyvä arvosana. Yhteistyössä jatkaen on tässä työssä tulevina lukuvuosina mahdollisuudet jopa kiitettävään lopputulokseen. Kiitokset ahkeruudesta ja hyvää kesää!

 

Ulla Siimes

Ulla Siimes
toiminnanjohtaja
Suomen Vanhempainliitto
Arvosana: 9+

Antaisin Opetushallitukselle lukuvuoden 2018–2019 arvosanaksi 9+. Opetushallituksen toiminnassa näkyy mielestäni uudenlaista halua dialogisuuteen ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä intoa tehdä asioita perinteistä poiketen. Olen iloinen siitä, että Opetushallitus on havahtunut ajattelemaan päiväkodin ja koulun kehittämistä laajemmin ja huomioi myös kasvuyhteisön merkityksen lapsen kasvulle ja oppimiselle.

Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyön kehittämisessä. Tästä on ilo jatkaa yhteistä työtä ensi lukuvuonna!

 

Jari Lavonen

Jari Lavonen
professori, ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja, opettajankoulutusfoorumin johtaja
Helsingin yliopisto
Arvosana: 9

Opetushallitus on johtanut erinomaisesti yhteisöllistä lukion opetussuunnitelman kehittämisprosessia ja aktivoinut sidosryhmät sen kehittämiseen. Opetushallitus on johtanut tai ollut aktiivisesti mukana varhaiskasvatuksen, peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja opettajankoulutusfoorumin toiminnassa.

Opetushallitus on ottanut omassa toiminnassaan hyvin huomioon opetuksen ja oppimisen, opettajatutkimuksen ja koulutuksen arviointien tuloksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä strategisia linjauksia. Ennen kaikkea Opetushallitus on aktivoinut koulutuksen järjestäjiä ja korkeakoulujen edustajia mukaan koulun ja opetussuunnitelmien kehittämiseen.

Uusien lakien, asetusten ja kansallisten kehittämisohjelmien linjaukset näkyvät hyvin Opetushallituksen toiminnassa, kuten esimerkiksi opettajien ammatilliseen oppimiseen tarkoitettujen resurssien allokoinnissa.

Toivon, että Opetushallitus aktivoi myös ensi lukuvuonna sidosryhmiä kansalliseen koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen. Annan ysin erinomaisista prosessien johtamisista ja laadukkaista opetussuunnitelmista sekä muista koulutusta ja opetusta ohjaavien asiakirjojen laatimisesta.

….

Haluamme kiittää kaikkia rakentavista keskusteluista, palautteesta ja yhteistyöstä kuluneena lukuvuonna. Toivotamme kaikille hyvää kesää!

 

Lisätietoa: