Uutinen

#paraskoulu-työpajoissa pohdittiin perusopetuksen tasa-arvoa

Ajankohtaista Tasa-arvo ja osallisuus
Peruskoulufoorumi on järjestänyt #paraskoulu-kampanjaan liittyvien työpajojen sarjan, joka on koonnut perusopetuksen kanssa yhteistä työtä tekeviä tahoja pohtimaan tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuutta yhdessä. Eri puolilla Suomea pidettyjen tilaisuuksien sarja käynnistyi keväällä 2018 ja päättyi Oulussa 12.4.2019 pidettyyn tilaisuuteen. Kaiken kaikkiaan eri työpajoihin osallistui lähes 600 perusopetuksen kehittämisestä innostunutta toimijaa.
Peruskoulufoorumin työpajatyöskentelyä Turussa
Työskentelyä #paraskoulu-työpajassa Lahdessa

Työpajoissa on pohdittu konkreettisia keinoja ja tekoja, joilla yhteinen tavoite tasa-arvoisesta peruskoulusta voidaan saavuttaa. Mukana on ollut laaja kokoonpano perusopetuksen kanssa yhteistä työtä tekeviä: lasten ja nuorten kasvuyhteisössä olevia toimijoita, oppilaita, opettajia ja rehtoreita, opetuksen järjestäjiä sekä kansallisen tason toimijoita. Teemaa on tarkasteltu useasta näkökulmasta, mikä on tuonut yhteistyöhön ymmärrystä ja uusia oivalluksia. 

─ On ollut tarpeen tarkastella perusopetusta eri tasojen näkökulmasta. Se on lisännyt yhteistä ymmärrystä siitä, miten kansallisen tason toimijoiden, opetuksen järjestäjien, koulun ja oppilaiden sekä kasvuyhteisön on tehtävä työtä samaan suuntaan. Näin peruskoulu säilyy tasa-arvoisena jatkossakin ja jokainen koulu on edelleen paras koulu, toteaa Oulun tilaisuuden avannut Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Opetushallitus on omalta osaltaan sitoutunut kaikessa toiminnassaan edistämään Peruskoulufoorumin seurantaryhmän priorisoimia tavoitteita, jotka ovat

  • Johtaminen ja osaamisen kehittäminen
  • Pitkäjänteinen kehittäminen, rahoitus sekä OPS-toimeenpanon tuki
  • Oppimisen tuki, yksilölliset oppimispolut ja joustavampi perusopetus
  • Koulu hyvinvoinnin edistäjänä.

#paraskoulu-hankkeet tasa-arvon edistäjiksi

Tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden edistämiseksi on jaettu valtionavustusta 11 laajalle kehittämiskokonaisuudelle eri puolille Suomea. #paraskoulu-hankkeiden kuulumisia voi seurata verkkosivuillamme. Työtä on sparraamassa myös Kokeilukeskuksen väki, jonka #Paraskoulu-Kiihdyttämö tukee ja ohjaa hankkeita kokeilevan kehittämisen polulle. 

Kiihdyttämö toteutetaan syyslukukauden 2019 aikana ja sen tarkoituksena on muokata perinteistä hanketyöskentelyä kohti kokeilevampaa ja ketterämpää yhteiskehittämistä sekä toimintakulttuurin muutosta. Kiihdyttämö rakentuu vertaisoppimisen lähipäivistä sekä paikallisesti toteutettavista kokeilujaksoista. Lisäksi etsitään yhdessä uudenlaisia tapoja verkostomentorointiin.

Maailman suurin vanhempainilta 12.11.2019

Syksyllä 2018 Joensuun #paraskoulu-tilaisuuden yhteydessä järjestettiin Maailman suurin vanhempainilta, johon ilmoittautui 100 koulua. Verkon välityksellä vanhempainiltaa seurattiin lukuisissa kouluissa. Seuraava Maailman suurin vanhempainilta järjestetään jälleen 12.11.2019.

Lisätietoja

  • Opetusneuvos Leena Nissilä, puh. 029 533 1155, leena.nissila [at] oph.fi
  • Opetusveuvos Pia Kola-Torvinen, puh. 029 533 1525, pia.kola-torvinen [at] oph.fi